Mere end 200 ideer til Randers Kommunes klimaplan

Både borgere, virksomheder og kommunens egne medarbejdere har i løbet af det sidste halve år indsendt mere end 200 forslag til, hvordan lokalsamfundet og kommunen kan forbedre sig på klimaområdet.

Via workshops, spørgeskemaer, dialog og gennem et advisory board for kommunens affaldsplan har Randers Kommune fået mere end 200 ideer til, hvordan kommunens CO2-udledning kan sænkes – uanset om det gælder klimagasser fra fx trafikken, private husholdninger, lokale virksomheder eller kommunale bygninger og drift  

Som ramme om den fælles indsats har Randers Kommune taget initiativ til en ”Klimaliga”, som skal samle de mange aktører, der arbejder for grøn omstilling. Klimaligaen blev skudt i gang op mod efterårsferien på Randers Bibliotek, og her blev også holdt workshop, hvor mange borgere kom med deres forslag til, hvordan CO2-udledningen kan reduceres.

Forslagene fra borgere, virksomheder og kommunens egne medarbejdere indgår i arbejdet med en kommende Klimaplan, hvor målet er, at udledningen skal sænkes med 70% inden 2030, og at vi skal være helt CO2-neutrale senest i år 2050.

”De mange forslag viser stort engagement, og at vi er mange, som mener, at FN’s 17 verdensmål er verdens vigtigste plan. Vi har både dybt engagerede uddannelsesinstitutioner og borgere, der engageret arbejder med verdensmål, og vi har virksomheder, der arbejder meget ambitiøst med at udvikle ny teknologi, genanvende materialer og nytænke energiforbruget. Går vi sammen, kan vi finde flere veje til at gøre en større forskel, og få flere med, ” siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune og fortsætter:

” Det er fantastisk med en sådan opbakning. ”

Mellem forslagene er blandt andet et større fokus på vedvarende energiformer, ligesom der er mange forslag om at styrke genbrug, udnytte resurserne bedre og gøre transporten mere grøn.

De mange forslag kan findes via www.klimaliga.dk, hvor der er info om klimaplanen. På hjemmesiden er det også muligt at komme med forslag til klimaplanen, og forslag kan også sendes til klimaliga@randers.dk