Mere undervisning til de fagligt stærke elever

Fagligt stærke elever skal motiveres til at blive endnu dygtigere. Det skal et helt nyt projekt være med til at sikre. Hornbæk Skole og Vestervangsskolen i Randers er derfor gået sammen om et nyt treårigt forsøgsprojekt. Her bliver de særligt dygtige elever i dansk og matematik tilbudt ekstraundervisning på et højere niveau.

Vestervangsskolen og Hornbæk Skole i Randers har startet et nyt treårigt undervisningsprojekt, der skal udfordre de fagligt dygtige elever i dansk og matematik. To grupper af udskolingselever på hver skole er blevet udvalgt og tilbudt et særligt undervisningsforløb, hvor de to gange om ugen modtager ekstraundervisning i enten dansk eller matematik.

”Alle elever skal blive så dygtige, de kan. Og alle elevers læringspotentiale skal forløses. Derfor har vi iværksat dette initiativ, som er en inklusionsindsats for de særligt dygtige børn. Det er helt centralt, at vi formår at bevare læringslysten ved de fagligt stærke elever. Det mener vi, at et initiativ som dette vil være medvirkende til at sikre,” siger Elsebeth Andersen, skoleleder på Vestervangsskolen.

Frem til jul modtager en gruppe af elever undervisning på højniveau i dansk på Hornbæk Skole, mens de elever, som er særligt dygtige til matematik, bliver undervist på Vestervangsskolen.

”Vores forhåbning er, at projektet vil sprede sig som ringe i vandet. At det, at man får mulighed for at dygtiggøre sig selv inden for noget af det, man brænder allermest for, også vil bidrage med en udvikling ind i klasserummet. En udvikling, der kan motivere og styrke engagementet blandt alle eleverne,” siger Elsebeth Andersen.

 Styrket læringslyst og motivation

”Det er virkelig fedt, for her lærer vi noget af det, som man ellers først lærer senere i gymnasiet. Lige nu er vi i gang med at lære om appelformer, og det er i hvert fald noget, jeg ved, vi kan bruge i gymnasiet. Vi får mulighed for at få et helt andet indblik i emnerne, fordi vi kan nå at gå helt i dybden med dem. Og så synes jeg bare, at det er vildt motiverende at være med i projektet og blive udfordret. Jeg blev virkelig glad, da jeg fik brevet om, at jeg kunne være med til det her,” fortæller Miriam Emilie Riishøj fra 8.X på Hornbæk Skole. 

I det første danskforløb bliver eleverne undervist i teksttyper og appelformer. Efter jul vil nye elever blive tilbudt forløbet, men denne gang skal Hornbæk Skoles dansklærer undervise på Vestervangsskolen og omvendt.

”At være en god medborger kræver, at man kan forholde sig kritisk til det omkringliggende samfund. Her er det væsentligt, at vores elever også evner at skrive argumenterende, så de kan få deres perspektiver og budskaber frem. Samtidig vil eleverne også opleve, at de bliver bedre til at kunne læse og afkode argumenterede tekster, når de selv kan skrive dem,” fortæller Camilla Bøgelund Larsen, som underviser eleverne på højniveau i dansk og fortsætter:

”Meningen er, at eleverne efter forløbet skal blive helt skarpe på, hvad det er, de har lært. Jeg er ikke i tvivl om, at de vil komme til at kunne mærke en forskel. Derfor er undervisningen også tilrettelagt, så vi for hver time har et konkret læringsmål for, hvad eleverne skal få ud af den enkelte time. Eleverne er utrolig positive og jeg kan godt mærke, at der sidder en flok motiverede elever i undervisningen, som har noget ekstra at give af”.