Mobilitetspolitik er i høring

Et forslag til en ny mobilitetspolitik er i høring frem til den 31. august.

Politikken omhandler emner som kollektiv trafik, cykel- og gang-trafik, biltrafik, samspil mellem trafikarter og havnen.

Hent forslaget til ny mobilitetspolitik

Forslaget til den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen.

Her har især målsætningen om Byen til Vandet, attraktiv erhvervskommune, attraktiv bosætningskommune og grøn og bæredygtig udvikling haft betydning for indholdet i mobilitetspolitikken.

Afgiv høringssvar

Politikken er høring i perioden 17. juni til 31. august 2019. Høringssvar sendes til miljoeogteknik@randers.dk