Model skal styrke samarbejdet med pårørende på omsorgsområdet

På mødet den 16. maj 2022 har Randers Byråd godkendt en ny model, der skal styrke pårørendesamarbejde på omsorgsområdet. Modellen er skabt på baggrund af konsulentfirmaet Implements undersøgelse af ældreområdet i 2021

Med afsæt i værdierne åbenhed, ærlighed og ligeværd, er der lagt op til at styrke samarbejdet med pårørende på omsorgsområdet i Randers Kommune.

De tre værdier er nemlig udgangspunktet i den nye model for pårørendesamarbejdet, som Randers Byråd har godkendt på mødet den 16. maj 2022.

Systematisk samarbejde

I modellen, som har været i høring i bl.a. ældre- og handicaprådet, er der fokus på de forskellige behov, man som pårørende kan have uden altid selv at være klar over det. Målet er, at det bliver nemmere for kommunes medarbejdere og de pårørende at have dialog og derved gøre det mere synligt, hvilke behov for støtte, man som pårørende kan have. I forhold til de pårørende skal det opnås gennem systematisk inddragelse, fællesskaber, viden, råd og vejledning samt hjælp støtte og aflastning.

Ud over modellen kommer også nye indsatser, der udspringer af, at byrådet i forbindelse med seneste budgetforlig afsatte 150.000 til at styre pårørendesamarbejdet. Det drejer sig om et pilotprojekt, der skal gøre det muligt for pårørende at give her-og-nu feedback på plejecentrene, en velkomstfolder, der beskriver pårørendesamarbejdet og nye tilbud til pårørende som lever sammen med en senhjerneskadet.

Forslag implementeres fra 2022

Modellen, der skal styrke pårørendesamarbejdet, kommer på baggrund af konsulentfirmaet Implements undersøgelse af ældreområdet i 2021. Her blev netop samarbejdet med de pårørende nemlig kortlagt som en af de væsentligste strategiske udfordringer. Og byrådet nedsatte derfor en arbejdsgruppe, der skulle udvikle forslag til en fremtidig model for pårørendesamarbejdet.

Tiltagene i den nye model for pårørendesamarbejdet vil blive implementeret i løbet af 2022 og 2023.