Mulighed for to på besøg i egen bolig til jul

Styrelsen for Patientsikkerhed har lempet restriktionerne for besøg på plejecentrene. Dermed kan beboere få besøg af op til tre personer i egen bolig. Dog kun to ad gangen.

Siden restriktioner blev påbudt af Styrelsen for Patientsikkerhed den 7. december har beboere på plejehjem maksimalt fået besøg af en bestemt pårørende i sin egen bolig og samtidig maksimalt kunnet vælge i alt tre forskellige pårørende, hvoraf man kunne se to ad gangen i et besøgsrum. Men nu bliver det lempet. 

Randers Kommune har nu modtaget besked fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, at beboere på plejehjem fremover kan modtage besøg af op til tre udvalgte nære kontakter i egen bolig. Dog kun to ad gangen. Hvis en beboer ønsker at mødes med flere end de tre udvalgte personer, skal besøget foregå udendørs.

”Det er op til ledelsen på de enkelte plejecentre at vurdere, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt at følge lempelsen,” siger Lene Jensen, omsorgschef i Randers Kommune.  

Den resterende del af påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner er fortsat gældende indtil d. 1. marts 2021, med mindre Styrelsen for Patientsikkerhed melder noget andet ud i mellemtiden.