Muligheden for støtte til projekter via 'Grøn Ordning' forsvinder

Tirsdag 26. september 2017 indgik Regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om, at den såkaldte Grøn Ordning forsvinder. Dermed er det alligevel ikke muligt at søge midler til rekreative formål i landdistrikterne i Randers Kommune. Til gengæld vil Landsbypuljen under Landdistriktsudvalget gerne modtage ansøgninger.

 

 

Ved Overgaard Gods er en vindmøllepark med 46 vindmøller under planlægning. Randers Kommune har derfor for kort tid siden opfordret lokalområderne, til at beskrive projekter og dermed måske komme med i en sidste runde for Grøn Ordning. På den måde kunne lokalområderne få midler fra ordningen til for eksempel en legeplads, grønt område o.lign. Hidtil har deadline for ansøgninger til Grøn Ordning nemlig heddet 21. februar 2018. Kravet for at ordningen kunne søges, var blot, at planer for opsætning af vindmøller var vedtaget inden. Og derfor var det planen, at Randers byråd behandlede opsætning af de nye vindmøller på sit møde 6. november 2017. Men med den nye aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti er ordningen fjernet fremadrettet og kan kun udbetales til de områder, hvor der er vedtaget lokalplan for vindmøller senest i januar 2017. Dermed kan ordningen ikke længere komme i spil for landdistrikterne i Randers Kommune.

"Vi har hele tiden vidst, at det var forbundet med usikkerhed at opfordre til at søge Grøn Ordning, netop fordi der var politiske forhandlinger på landsplan. Men det var forsøget værd, for var det lykkedes, havde det betydet at pengene fra Grøn Ordning kunne bidrage til at skabe gode faciliteter i kommunens landsbyer. Men arbejdet har bestemt ikke været spildt. Der er andre instanser, som kan søges om penge", siger Claus Omann Jensen, borgmester i Randers Kommune og formand for kommunens vindmølleråd.

Arbejdet er ikke spildt

Projekter som er forankret i kommunens landsbyer og landdistrikter, kan søge støtte i Landdistriktsudvalgets landsbypulje som har ansøgningsfrist d. 23. oktober 2017.

"De projekter som kan søge støtte i Grøn Ordning, kan i mange tilfælde også søge støtte i Landsbypuljen, så det vil være naturligt, at sende sin ansøgning til os, når arbejdet med at beskrive projekter er gjort", siger Lars Søgaard, formand for Landdistriktsudvalget og medlem af Vindmøllerådet.

Herudover er der andre lokale aktører som støtter lokale projekter, bl.a. LAG Randers-Favrskov og ELRO fonden.

Fakta om Grøn Ordning

Grøn Ordning er en ordning, hvor der via Dansk Energiforsyning bliver sendt penge tilbage til de lokalområder, hvor der sættes vindmøller op. Pengene bliver sat i en pulje, der går til rekreative formål, ligesom pengene kunne gå til information om miljø og grøn energi. I Randers Kommune er midlerne i Grøn Ordning blevet søgt via Vindmøllerådet. Grøn ordning har gennem ti år støttet opsætning af landvindmøller med et tilskud til kommunen, pr. kW. Randers Kommune har uddelt over 5 mio. kr. siden 2010, til projekter i kommunens landsbyer og landdistrikter.