Mundbind genindføres på sociale tilbud og ældrecentre

Pr. 6. december 2021 gælder igen kravet om mundbind eller visir for besøgende og medarbejdere på sociale tilbud og ældrecentre.

Kravet er besluttet af Regeringen og indføres, da Randers Kommune følger de nationale anbefalinger og retningslinjer. 

Kravet gælder, når besøgende og medarbejdere befinder sig i lokaler, hvor offentligheden har adgang.

Kravet om mundbind eller visir gælder dog ikke for følgende personer:

  • Beboere i plejeboliger
  • Borgere på aflastningspladser
  • Beboere og brugere på anbringelsessteder og botilbud
  • Medarbejdere og lignende, der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang
  • Borgere under udøvelse af træningsaktivitet i kommunale genoptrænings- og vedligeholdelsestræningsfaciliteter
  • Børn under 12 år. 

Der kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Kravet ophæves som udgangspunkt den 10. december 2021, da covid-19 indtil videre kun er kategoriseret som samfundskritisk sygdom frem til denne dag.