Natursti på dige langs fjorden spærret

Diget for enden af Fjordvej i Dronningborg skal hæves på en længere strækning østpå langs Randers Fjord. Der er ikke adgang for publikum på diget under opbygningen, idet stien er dækket af leret materiale. Der henvises derfor til etablerede stier og veje uden for området.

Digelauget og Randers Kommune samarbejder om at øge digets højde for at undgå oversvømmelse. Diget vil efter hævningen igen kunne bruges til at nyde naturen ved fjorden. Arbejdet med diget foregår resten af året.

I området bag diget arbejder Randers Kommune for at pleje naturen med græssende dyr, der kan hjælpe med at øge naturindholdet og hjælpe med at bekæmpe invasive arter, bl.a. pileurt.

Hvis du har ideer eller kommentarer, er du velkommen til at skrive til Naturplejen i Kommunen på e-mail Natur@randers.dk