Nordea-fondens lokalpulje

Nordea-fonden uddeler via lokalpuljen årligt 25 mio. kr. til lokalt forankrede projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.

Foreninger og andre almennyttige organisationer kan søge op til 100.000 kr. i støtte fra Lokalpuljen. Det typiske uddelingsbeløb er på mellem 5.000-30.000 kr. Nordea-fonden vægter at støtte mange, mindre projekter i hele landet.

Lokalpuljen er til projekter, der indeholder aktiviteter, bidrager til det lokale fællesskab samt involverer og er til glæde for mange i foreningen eller i lokalområdet. Kriterierne for at søge er

  • Projekterne skal være bredt tilgængelige og nyttige for mange og samfundet som helhed og uden kommerciel vinding for enkelte virksomheder eller individer.
  • For at kunne søge og modtage støtte fra Nordea-fonden, skal man være registreret som forening, selvejende institution, frivillig organisation eller lign.
  • Nordea-fonden støtter som udgangspunkt ikke enkeltpersoners individuelle projekter, sponsorater af individer eller private erhvervsvirksomheder og selskaber (A/S, I/S, ApS m.v.).
  • Nordea-fonden yder ikke støtte til projekter, der allerede er afviklet eller udstyr, der er anskaffet, inden ansøger har modtaget svar på ansøgningen

Læs mere om Lokalpuljen