Nu bliver det muligt at købe ekstra hjemmehjælp

Modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune får nu mulighed for at tilkøbe ekstra hjælp af kommunen. Det har byrådet besluttet på mødet den 25. marts 2019. Muligheden er en del af et såkaldt frikommuneforsøg, der løber frem til udgangen af 2020.

Alle borgere, der modtager hjemmepleje i Randers Kommune, får nu mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser til fx personlig pleje eller hjælp i hjemmet. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 25. marts 2019.

Med ordningen bliver det muligt for borgere at købe hjælp ud over den gratis hjælp, de er visiteret til. Den ekstra hjælp bliver leveret af den kommunale hjemmepleje og skal derfor også være af en slags, som hjemmeplejen yder og har kompetencerne til.

Ikke en erstatning

Muligheden for tilkøb af hjemmehjælp er en del af et såkaldt frikommuneforsøg. Det er forsøg, som giver kommuner frihed til at afprøve forskellige tiltag.

Ud over Randers er også København, Odense, Århus og Esbjerg en del af forsøget, hvor formålet er at skabe bedre sammenhæng og større livskvalitet i borgernes hverdag.

Tilkøb af ydelser kommer ikke til at erstatte den hjælp, som borgeren ellers ville være berettiget til at modtage som almindelig hjemmepleje efter lovgivningen. Og hvis en borgers behov for hjemmehjælp stiger, vil borgeren blive visiteret til det af Randers Kommune som normalt.

Forsøg frem til 2020

Tilbuddet om at tilkøbe ekstra hjælp gælder for alle borgere, der er visiteret til hjemmehjælp i Randers Kommune. De vil blive informeret om muligheden dels gennem en pjece og dels gennem omtale i Pensionistavisen.

Frikommuneforsøget løber frem til udgangen af 2020, hvorefter der vil blive taget stilling til om forsøget kan fortsætte.