Ny arbejdskraftprognose for 2022: Mangel på arbejdskraft

Det viser Jobcenter Randers Erhvervs' nye arbejdskraftprognose for år 2022, som netop er offentliggjort. Ifølge prognosen efterspørger lokale arbejdsgivere i høj grad faglært arbejdskraft og ansøgere med videregående uddannelser.

Den årlige arbejdskraftprognose for Randers kommune, som er lavet på baggrund af 480 interviews med private og offentlige virksomheder, er netop blevet præsenteret for Beskæftigelsesudvalget.

"Vi kan konstatere, at der også i vores kommune er lav ledighed, hvilket betyder, at virksomhederne i høj grad mangler arbejdskraft. Situationen skyldes det nuværende opsving i dansk økonomi, som også afspejler sig her i kommunen med et erhvervsliv i vækst. De lokale arbejdsgivere efterspørger især faglært og højt kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at imødekomme, så det ikke bliver en vækstbarriere," siger Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget.

Kvalificeret arbejdskraft er efterspurgt

Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer skyldes primært mangel på jobsøgende med de efterspurgte kvalifikationer, og den nye arbejdskraftprognose viser, at 68% af de forventede jobåbninger i 2022 er målrettet kandidater med faglært baggrund eller en videregående uddannelse. Der vil især være stor efterspørgsel efter social- og sundhedshjælpere, lager- og butiksmedarbejdere, klejnsmede og industriteknikere, rengøringsassistenter og akademiske medarbejdere hos de lokale virksomheder.

"For at imødekomme manglen på kvalificeret arbejdskraft vælger mange arbejdsgivere at efteruddanne og opkvalificere medarbejdere. Kommunen samarbejder med arbejdsmarkedet og lokale uddannelsesinstitutioner om at øge tilgangen til de efterspurgte uddannelser herunder erhvervsskolerne," siger Bo Vestergaard.

32% af virksomhederne udbyder eller forventes at udbyde lærlinge- eller elevpladser i 2022 ifølge den nye prognose. De sektorer, som i høj grad forventes at søge elever og lærlinge, er offentlig administration, undervisning og sundhed, handel og transport, industri og fremstilling, bygge og anlæg samt erhvervsservice.

Socialt bevidste virksomheder

Prognosen peger også på, at de lokale virksomheder i høj grad bakker op om at inkludere flere på arbejdsmarkedet fx ved at ansætte og indrette arbejdspladserne til mennesker med fysiske og sociale udfordringer. 75% af de adspurgte virksomheder i prognosen tager aktiv del i indsatsen for et arbejdsmarked, som rummer alle, ved at ansætte udsatte jobsøgende i såkaldte CSR-job.

"Det er flot, at der er så stor opbakning blandt arbejdsgivere til at ansætte folk i CSR-job og omfavne medarbejdere, som har forskellige skånebehov. CSR-ansættelser kan være et værdifuldt værktøj til at imødekomme virksomhedernes behov, og ifølge prognosen siger virksomhederne selv, at ved at have medarbejdere ansat i CSR-job frigiver det værdifulde medarbejderressourcer, som kan bruges på kerneopgaver," siger Bo Vestergaard og tilføjer:

"Samtidigt styrker det arbejdsglæden og trivslen på arbejdspladserne, at have glade og taknemmelige medarbejdere, som føler sig taget godt imod på arbejdsmarkedet. Det bidrager positivt til virksomhedernes bundlinje og viser, at virksomhederne har held med at forene vækst og socialt ansvar."

Konference om løsning på arbejdskraftmangelen

Randers Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning inviterer til en konference med fokus på arbejdskraftmangel i både den private og offentlige sektor med henblik på at finde lokale løsninger. Det foregår 4. maj 2022, og på konferencen vil Randers Kommune, erhvervslivet og organisationer drøfte arbejdskraftudfordringerne med udgangspunkt i arbejdskraftprognosen og samarbejde om initiativer, som skal afhjælpe arbejdskraftmangelen.