Ny bosætnings-koordinator skal byde flere velkommen i Randers Kommune

I foråret 2018 vedtog byrådet at ansætte en bosætningskoordinator. Formålet er at styrke indsatsen for at tiltrække og fastholde nye borgere. Blandt opgaverne er at skabe netværk for tilflyttere, hente viden hjem om flyttemønstre og ikke mindst bidrage til at så mange som muligt kender til alt det, Randers og omegn kan byde på.

Randers er en attraktiv bosætningskommune med et blomstrende handels-, erhvervs- og kulturliv som rummer stærke fællesskaber. Det skal omverdenen vide, og flere er velkomne i fællesskabet. De skønne byer og områder i Randers Kommune skal være med i overvejelserne blandt potentielle tilflyttere. Efter to år bliver den ekstra indsats evalueret. Ansættelsen af en bosætningskoordinator spiller tæt sammen med en række eksisterende tiltag som fx bosætningskampagner.

Den ny bosætningskoordinator hedder Mari-Louise Olsson Hattesen. Hun startede 1. september 2018.
”Det er min opgave at koordinere og udvikle indsatser, der skal tiltrække, fastholde og ikke mindst gøre det lettere at flytte til og blive en del af fællesskabet. Jeg er rigtig nysgerrig på gode tiltag, som allerede fungerer godt, og jeg har selv erfaring med at udvikle forskellige velkomstkoncepter, som netop skaber fællesskab.” siger Mari-Louise Olsson Hattesen, der er uddannet i Designledelse.

Tilflytternetværk og fællesskaber

Bosætningsopgaven består blandt andet i at tage initiativ til tilflytternetværk, der kan indsluse nye borgere i lokalsamfundet og introducere dem for steder og personer, der tegner fællesskaberne. Hvis du ønsker at være en del af et tilflytternetværk eller har ideer til, hvordan vi bedst muligt kan tage imod nye tilflyttere, så tøv ikke med at kontakte Mari-Louise.

At så frø og se muligheder

En del af bosætningsindsatsen består i at inspirere til og gøre det lettere at flytte til kommunen. Det handler om at så frø og få potentielle tilflyttere til at se muligheder for at bo og leve i Randers Kommune. Derfor opsøger Mari-Louise virksomheder, der planlægger at flytte til kommunen. Formålet er at få kontakt til de kommende indpendlere, og plante en tanke om at skippe pendlerturen og i stedet flytte til Randers. Samtidig arbejder hun med at støtte udviklingen af attraktive bosætningsområder i kommunens mange byer.  

Vi lytter til dine forslag og ideer

”Jeg vil meget gerne i dialog med ildsjæle og lokale projekter, der arbejder med bosætning. Og har du ideer til, hvordan vi tiltrækker og fastholder nye randersborgere eller kender du nogen der overvejer at flytte til Randers Kommune, så tag endelig fat i mig, eller send mine kontaktoplysninger videre.” siger Mari-Louise Olsson Hattesen.

Kontaktoplysninger til bosætningskoordinator

Mari-Louise Olsson Hattesen
Bosætnings Koordinator
ml.hattesen@randers.dk 
89 15 15 52 – 20 46 53 74

Sådan kan du gøre brug af Randers Kommunes bosætningskoordinator

... kender du nogle der overvejer at flytte Randers Kommune kan du henvise til bosætningskoordinatoren.

… virksomheder kan rette henvendelse til Mari-Louise, da hun gerne kommer ud på arbejdspladser og fortæller om Randers´ bosætningsmuligheder.

… du kan invitere Mari-Louise til at stå på bosætnings- og livstilsmesser, hvor hun vil markedsføre bosætningsmuligheder i Randers.

… har du ideer til eller spørgsmål vedrørende bosætning kan du kontakte Mari-Louise.

%MCEPASTEBIN%