Ny erhvervspolitik skabes sammen med det lokale erhvervsliv

Randers Kommunes nye erhvervspolitik vil blive skabt i et samarbejde med Business Randers og med inddragelse af interessenter i erhvervslivet. Det har erhvervs- og planudvalget besluttet. Arbejdet går for alvor i gang i februar med et mål om at lave en politik, der overordnet set skal sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Randers Kommune.

"Erhvervspolitikken er lige nu et blankt stykke papir, og hvad indholdet skal være i den ønsker vi at skabe sammen med det lokale erhvervsliv. Jeg ser frem til en spændende dialog og arbejde med at få lavet en erhvervspolitik, der skal sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed og være iværksætter i Randers Kommune" siger Claus Berggren, der er formand for erhvervs- og planudvalget.

Byrådet har med budgetaftalen for 2023-2026 besluttet, at Randers Kommune skal have en ny erhvervspolitik, og på mødet den 12. januar 2023 har erhvervs- og planudvalget taget stilling til, hvordan processen kommer til at foregå.

"Der bliver tale om en meget grundig proces. Ambitionen er en erhvervspolitik med indhold, der sætter mål og retning for en række relevante temaer og er skabt i et samarbejde mellem Randers Kommune og Business Randers med inddragelse af interessenter i erhvervslivet. I de seneste år har vi oplevet en utrolig positiv udvikling i Randers Kommune på erhvervsområdet, hvor der har været en reel vækst i antallet af virksomheder, og det er et godt udgangspunkt for det arbejde, vi nu sætter i gang," siger Claus Berggren.

Færdig politik klar inden årsskiftet

Processen med at skabe den nye erhvervspolitik kommer til at involvere en række repræsentanter fra erhvervslivet startende med et temamøde i februar. Her er formålet blandt andet at få input til hvilke temaer, som erhvervspolitikken skal indeholde, hvad målene er på erhvervsområdet og hvordan disse indfries.

Efter temadagen er der planer om at arrangere en række workshops med udgangspunkt i de valgte temaer, som erhvervspolitikken skal indeholde.

Herefter bliver der lavet et konkret forslag til en ny erhvervspolitik, som på det tidspunkt også vil komme i offentlig høring.

Randers Kommunes nye erhvervspolitik vil gælde i perioden 2023-2026. Efter planen forventes byrådet at behandle den endelige udgave i løbet af efteråret, således at politikken kan træde i kraft inden årsskiftet.