Ny forskning: De yngste kan mere, end vi tror

Pædagoger fra vuggestuer og dagplejer i Randers Kommune er blevet præsenteret for resultaterne af et toårigt forskningsprojekt, som mere end halvdelen af kommunens dagtilbud har deltaget i. Projektet ”Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje” har vist, at en tidlig målrettet indsats i forhold til børns sproglige udvikling gavner deres sprog og indlæring. Og at 0-2-årige forstår mere, end man måske umiddelbart kan forvente.

0-2 årige kan mere, end vi tror. I går aftes fik dagplejere og vuggestuer i Randers Kommune løftet sløret for resultaterne af det toårige forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje”, som de har deltaget i. Resultaterne viser, at en målrettet indsats gør en positiv forskel for 0-2 årige børn sprog og læring.

”Den største effekt ses i forhold til børnenes talforståelse og abstrakte begreber som for eksempel ”striber” og ”oval”. Når de lærer de ord, så lærer de ikke bare ordene, så bliver de også bedre til at lære. Samtidig er der også en positiv effekt i forhold til børnenes ordforråd. Det vil sige de ord, som børn forstår og siger. Og så har resultaterne også vist, at jo flere af de konkrete aktiviteter inden for projektet, man har lavet med børnene, desto mere læring kan man se hos børnene,” sagde Anders Højen, forsker ved Aarhus Universitet, til aftenens oplæg i Randers.

Projektet har haft til formål at udvikle og afprøve metoder, der kan understøtte 0-2 årige børns sproglige udvikling i vuggestuen og dagplejen. Pædagogerne har fået en række konkrete værktøjer til arbejdet med børnenes sprog. Her har de arbejdet med ordene igennem lege, læsning i billedbøger, men også i dagligdagsrutiner som ved måltidssituationer. Og det er resultatet af dette arbejde, der nu kommer frem.

”Børns tidlige sprogtilegnelse har stor betydning for resten af deres liv. Nu har vi fået nogle konkrete værktøjer, der kan være med til at styrke børnenes senere kompetencer ved at sætte ind på deres sproglighed allerede i vuggestuealderen. Det er rigtig positivt, og jeg er glad for, at det store arbejde, pædagogerne har lagt i projektet, har givet så positive og brugbare resultater. Nu skal vi hjem og tale det godt igennem, så vi kan komme til at arbejde videre med tiltagene i vores dagtilbud,” siger Dorte Brøns, børnechef i Randers Kommune.

Sjældne ord påvirker børns læring

Hos vuggestuer og dagtilbud i Randers Kommune har projektet mødt stor begejstring. I Børnehuset Bækkestien har de set en positiv udvikling hos mange af børnene efter at have deltaget i forskningsprojektet.

”Noget af det vigtigste vi tager med os fra projekter er, at vi ikke skal være tilbageholdne med at bruge mere sjældne og svære ord, når vi taler med børnene. For jo flere forskellige ord børn hører tidligt, jo større bliver deres ordforråd senere og jo nemmere bliver deres læring i skolen. I projektet har vi fået besked på at arbejde med ord som ”hjort” og ”krum” og selvom børnene måske ikke forstår betydningen af ordene i første omgang, så bliver det bare lettere for dem at forstå ordene senere hen, fordi de har hørt dem før,” fortæller Marianne Bundgaard, pædagogiske leder i Børnehuset Bækkestien.

”Vi har været utrolig begejstret for projektet. Materialerne og rammerne for projektet har passet godt ind i det fokus, vi i forvejen har på sproglig udvikling i dagtilbuddene her i Randers. Vi har lært, at det betaler sig, hvis vi fylder på med mange forskellige ord til børnene. Det kan godt være, at ”fotosyntese” er et svært ord, og at børnene ikke forstår, hvad det præcis er, men så lærer de til gengæld at sige ordet og ved, at det er noget med himmel og luft. Og det gavner deres læring på den lange bane,” siger Marianne Bundgaard.

Forskningsprojektet “Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen” er et samarbejde mellem TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet, Rambøll Management Consulting og 13 kommuner – heriblandt Randers Kommune. TrygFondens Børneforskningscenter ledte projektet, der er finansieret af Børne- og Socialministeriet. Den endelig rapport over projektets resultater bliver offentliggjort af Børne- og Socialministeriet i slutningen af 2018.