Ny hjælp til borgere som ønsker at vende tilbage til tidligere hjemland

Flygtninge og øvrige udlændinge, som ønsker at vende tilbage til deres hjemland, kan søge vejledning og økonomisk støtte hos Randers Kommune. Ordningen hedder repatrieringsordningen, og nu har kommunen ansat en ambassadør til at understøtte indsatsen.

For at gøre opmærksom på og aftabuisere tilbuddet om repatriering har Randers Kommune netop ansat Anna Iversen i rollen som repatrieringsambassadør.

Repatrieringsordningen er et frivilligt tilbud, som retter sig mod flygtninge, herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, og den økonomiske støtte tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation. Ordningen trådte i kraft ved lov i år 2000. Randers Kommune har deraf en vejledningsforpligtelse i forhold til borgere, som er omfattet af repatrieringsordningen, og som er i et kontaktforløb med Jobcentret.

"Ordningen er med til at sikre den bedst mulige vejledning til borgere, som overvejer at vende tilbage. Kommunens repatrieringsambassadør skal være med til at aftabuisere repatrieringsbegrebet, så kendskabet til ordningens reelle muligheder bliver kendt, så borgere, som udtrykker ønske om repatriering, kan få den rette hjælp," forklarer Ellen Petersen, formand for Beskæftigelsesudvalget.

For repatrieringsambassadøren er opgaven ikke fremmed, da hun tidligere har arbejdet med koordination i forhold til repatrieringssager i Randers Kommune. Hendes kommende arbejde består i at gøre ordningen mere håndgribelig for både ansatte på jobcentret og for relevante borgere.

"Jeg kommer til at arbejde med at assistere kollegaer og vejlede borgere, som ønsker at tage imod det frivillige tilbud. Jeg sørger samtidigt for at holde fast i samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp, da de udgør en vigtig ressource i forhold den konkrete rådgivning af borgere, som er interesserede i støtten," fortæller Anna Iversen, repatrieringsambassadør i Randers Kommune.

Anna Iversen vil eksempelvis også skulle varetage en opsøgende indsats i forhold til de borgere, som ikke er omfattet af kommunens vejledningsforpligtelse og som mangler viden om ordningen.

Randers Kommune har modtaget midler til ambassadøren fra Satspuljen til en toårig projektperiode. Puljens formål er at sikre, at udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab er opmærksomme på repatrieringsordningens muligheder med henblik på at sikre, at den enkelte har det bedst mulige grundlag for at træffe en eventuel beslutning om repatriering.

Mere info her