Ny hjælp til randersborgere som er i risiko for at blive sat på gaden

Anders Grøn, som er nyansat medarbejder i den boligsociale enhed i Randers Kommune, opsøger og hjælper de borgere, som er i fare for at blive smidt ud af deres bolig. Anders’ arbejde er blandt andet at skabe personlig kontakt til udsættelsestruede borgere, så det kan afdækkes hvilken hjælp de har brug for.

Randers Kommune arbejder målrettet for at forebygge og undgå boligudsættelser. Anders Grøn arbejder i den boligsociale enhed for at hjælpe borgere, der er i risiko for at blive sat ud af deres boliger:

“Min opgave er at tage hånd om de restancesager, som kommer ind. Hvis vi ikke får kontakt telefonisk eller gennem en sagsbehandler, er det min opgave at møde op og snakke med borgeren og gøre dem opmærksom på deres situation. Det går stærkt fra at man ikke har betalt sin leje til at man bliver smidt ud, så derfor er det essentielt, at vi hurtigt får kontakt til de udsatte borgere. Når vi får fysisk fat i borgeren, får vi mulighed for at målrette indsatsen i forhold til det konkrete behov, og derfor er jeg glad for, at vi har muligheden for at komme ud og møde borgeren.”

Anders Grøn er uddannet socialpædagog, og har tidligere arbejdet med børn og unge med psykosociale problemer, hvorfra han har værktøjer, han kan bruge i sin nye stilling. Stillingen giver ham en bred berøringsflade med både udsatte borgere, borgerservice, ydelseskontoret, myndighedscentret, betalingskontoret, boligforeninger, fogedretten, advokater og boligudlejere. Anders er ikke en myndighed, men en rådgivende mellemmand mellem borger og kommunens stab:

“Hvis der er i tvivl om, hvilken rådgivning en udsættelsestruet borger har brug for, kan man kontakte mig. Jeg har kendskab og personlig kontakt til borgeren, som kan fremme rådgivningen. Hvis der er en sag, hvor vi ikke ved, hvor borgeren er, og vi ikke kan få kontakt, kan jeg tage ud og mødes med borgeren,” udtaler Anders Grøn om sin nye rolle i den boligsociale enhed.

Indtil 2017 har Randers Kommune haft en lav udsættelsesprocent, men i det seneste stykke tid har der været lidt flere udsættelser. Kommunen arbejder på tværs af afdelinger for at indsatsen lykkes. Når en borger kommer i knibe, kan de søge hjælp og vejledning hos kommunen. Hver onsdag kan borgere henvende sig i borgerservice med generelle problemer med huslejerestance. Den boligsociale enhed kan også træffes på boligsocial@randers.dk.