Ny landdistriktspolitik tager form

Randers Kommune skal have lavet en ny landdistriktspoliti, og i forbindelse med dette blev der i uge 33 afholdt workshops i Øster Tørslev, Hørning og Spentrup, hvor borgerne havde mulighed for at komme med forslag til, hvad der særligt skal være fokus på.

Borgerne kom i arbejdstøjet

Flere borgere var mødt op til arrangementerne, som Randers Kommunes Landdistriktsudvalg havde inviteret til. Borgerne fik først et oplæg fra Landdistriktsudvalgets formand Lars Søgaard, hvorefter chef for Erhverv og Landdistrikt Dennis Jensen satte rammerne for, hvad formålet er med at udarbejde en politik for landdistrikterne, samt hvad der forventedes af de fremmødte på dagen.

Workshopsene var centreret om tre overordnede temaer. Disse var rammer for bosætning, rammer for fællesskab og samskabelse. Borgerne trak i arbejdstøjet, og kom med deres inputs til, hvad de synes er vigtige at have fokus på i forbindelse med de tre temaer. Der var samtidig mulighed for at stille spørgsmål til forvaltningen, samt at høre lidt om, hvad der sker i nabobyerne.

Ifølge formand for Landdistriktsudvalget Lars Søgaard, er det vigtigt, at borgerne får mulighed for at komme med deres idéer til, hvad politikken skal indeholde – Det har stor betydning, at borgerne kommer med deres inputs. Først og fremmest fordi, det er dem, der bliver berørte af politikken, men også fordi det er dem, der bedst selv kan sætte ord på, hvad der er med til at skabe en god udvikling i deres lokalområder. Derudover er det også vigtigt for vores forvaltning at høre og få kendskab til borgernes forslag, da den skal være medspiller i forhold til udviklingen på landet.

Hvad sker der så nu?

Inden politikken er klar til at blive vedtaget skal samtlige forslag fra deltagerne til de tre workshops bearbejdes. Når der senere er udarbejdet et forslag til den kommende politik, vil denne blive sendt i høring. Og her får borgerne mulighed for igen at bidrage med input, hvorefter målet er, at landdistriktspolitikken vedtages i byrådet inden årets udgang.