Ny omsorgspolitik: Et godt liv uanset alder

Randers Kommune har vedtaget en ny omsorgs- og værdighedspolitik, der fokuserer på sundhed, forebyggelse og rehabilitering, sådan at alle borgere i kommunen har mulighed for at have et godt liv uanset alder eller behov for hjælp og støtte.

Byrådet i Randers har mandag d. 27. marts vedtaget en ny omsorgs- og værdighedspolitik. Der er et øget fokus på sundhed, forebyggelse, rehabilitering og indsatser for borgere med behov for hjælp og støtte. Dette er en del af Randers Byråds vision for 2030.

”Nu er omsorgs- og værdighedspolitikken vedtaget, og arbejdet skal for alvor i gang. Politikken skal omsættes til praksis, og vi skal sikre, at alle borgere får den omsorg og støtte, de har brug for”, siger formand for Omsorgsudvalget, Ellen Petersen.

Politikken er struktureret i syv temaer, der er baseret på bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen. Denne politik er relevant for alle borgere i kommunen, der har behov for visiterede ydelser fra omsorgsområdet.

Borgerens eget valg og ansvar

Selvbestemmelse er et vigtigt element i den nye politik. I praksis betyder det, at medarbejderne i omsorgsområdet skal respektere og styrke selvbestemmelsen hos borgeren. Det handler om den enkeltes ønsker og behov.

”Vi ønsker at styrke selvbestemmelsen ved at gøre rammer og valgmuligheder tydelige for borgerne – både de ældre og pårørende. Det skal give borgeren det rette afsæt for at tage stilling, når det er muligt, og bidrage til en værdig og respektfuld tilgang til livet”, fortæller Ellen Petersen.

Når en borger visiteres til hjælp fra kommunen, bygger det på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie, og at den enkelte har ansvar for at udvikle sig og gøre brug af egne potentialer, familie og netværk.

Teknologi er en del af løsningen

Endelig er velfærdsteknologi også en vigtig del af den nye omsorgs- og værdighedspolitik. Det kan f.eks. være robotstøvsugere, software til genoptræning eller sensorer til at registrere aktivitet. Målet er at sikre borgernes mulighed for at leve et selvstændigt, trygt og værdigt liv.

”Vi vil følge med i udviklingen inden for omsorgsområdet og implementere nye teknologier og metoder, der kan gøre en forskel for vores borgere og medarbejdere. Det skal også være med til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere og sørge for, at de har de nødvendige kompetencer og ressourcer til at yde den bedst mulige omsorg og støtte,” siger Ellen Petersen.

Ny teknologi skal spille sammen med kommunens fokus på sundhed, forebyggelse og rehabilitering og understøtte kommunens vision for 2030: et lokalsamfund, hvor alle har mulighed for at have et godt sted at bo, vokse op og arbejde, og hvor der er plads til alle.