Ny plan for den kollektive trafik er i høring

Randers Kommune og Midttrafik har lavet et forslag til en plan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Måler et at ensarte serviceniveauet og binde kommunen bedre sammen. Planen er i høring frem til den 30. april 2019.

Forslaget til den nye kollektive trafikplan indeholder en række servicemål for kommunens byer og Randers by. Desuden indeholder den forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt bybuslinjer.

Et nyt trafiktilbud Flexbus bliver introduceret som en del af trafikplanen. Og så skal Flextur sikre større fleksibilitet i oplandet og mulighed for at bevæge sig på tværs af kommunen.

Hvad mener du?

Den nye trafikplan er i offentlig høring frem til den 30. april 2019.

Få svar på spørgsmål og hjælp til at indsende høringssvar

I høringsperioden er der åbent kontor i én dag fire steder i kommunen. Her kan du kan komme og få svar på dine spørgsmål til trafikplanen eller eventuelt få hjælp til at sende et høringssvar. Åbent kontor vil være i følgende byer Dalbyover, Fårup, Årslev og Randers i tidsrummet kl. 12-17.

Datoer og steder i de enkelte byer kan ses på Midttrafiks hjemmeside sammen med høringen.