Ny runde i Vindmøllerådet

Hvis alt går efter planen bliver der mulighed for en ny runde i Vindmøllerådet, som uddeler Randers Kommunes midler i Grøn Ordning. Denne runde bliver lidt anderledes end de foregående, så hvis I har en god Idé, så kom til informationsmøde, og hør hvordan dit lokalområde kan få del i pengene.

Hver gang der planlægges en vindmølle i Randers Kommune, tildeles kommunen et tilskud i Grøn Ordning, som kan bruges til rekreative formål i vindmøllernes område. Vindmøllerådet i Randers Kommune har ind til nu arbejdet ud fra, at hele kommunens geografi udenfor Randers by er vindmøllernes område.

Randers Kommune har uddelt de midler der er til rådighed på nuværende tidspunkt og Grøn Ordning lukker d. 21. februar 2018, så egentlig var det ikke planen, at der skulle komme en runde mere. Der er dog sket det, at kommunen er ved at udarbejde en plan for nye møller ved Overgaard, hvilket også giver tilskud - vi kan faktisk få ret mange penge i tilskud. De penge syntes vi, at vi bliver nød til at se om vi ikke kan nå at få hevet hjem til kommunen.

Fordi ordningen lukker og fordi planen ikke er vedtaget endnu, får vi en ret kort frist til at få indkaldt projekter, opkvalificeret dem og få tilsagn fra Energinet. Dette er grunden til at vi lige nu er ved at definere nye kriterier for ansøgning og opdatere ansøgningsskemaet.

Vi vil meget gerne uddybe det hele for jer, og vil derfor gerne invitere til et borgermøde d. 5. september kl. 19.00 i lokale D 2.58 på Laksetorvet.

Først efter borgermødet, kan I forvente at et nyt spørgeskema, samt nye retningslinjer er tilgængelige.