Ny struktur for træning og aktiviteter på omsorgsområdet

Randers Byråd har på mødet den 13. januar 2020 vedtaget en ny struktur for træning og aktiviteter på omsorgsområdet. Formålet er at styrke det rehabiliterende arbejde, imødekomme udfordringer på området for genoptræning og styrke sammenhængen for aktivitetstilbuddene på tværs af kommunen.

I foråret træder en ny struktur for træning og aktiviteter på omsorgsområdet i kraft. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 13. januar 2020.

Med strukturændringen bliver en række tilbud samlet fremfor i dag, hvor de tre omsorgsområder (Nord, Syd og Vest) har selvstændige trænings- og aktivitetsenheder.  

Fremadrettet bliver organiseringen mere tværgående med følgende ændringer:

  • Genoptræning samles under 1 leder tilknyttet område Syd. Denne opgave indeholde både genoptræning efter hospitalsindlæggelse og sygdom/funktionstab. Genoptræningen vil foregå på færre lokationer end i dag
  • Aktivitetsområdet bliver ligeledes tværgående og samles under 1 leder under område Vest. Denne opgave indeholder både visiteret vedligeholdende træning, åbne aktiviteter og samarbejde med frivillige og foreninger.
  • Hvert distrikt får en 1 terapeut og hvert center får 0,5-2 terapeuter tilknyttet. Terapeuterne skal bidrage til at styrke rehabilitering og tværfaglig sparring i hverdagen.

Strukturændring skal styrke rehabilitering og samarbejde

Den ny struktur skal understøtte Randers Kommunes omstilling til en mere rehabiliterende tilgang. Det er en tilgang, hvor hjælpen og støtten skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker, ressourcer og behov.

Samtidig er formålet med strukturændringen at håndtere udfordringer på området for genoptræning. Her har Randers Kommune oplevet en stigning i antallet af genoptræningsplaner efter hospitalsindlæggelse på ca. 30 % siden 2015. Og desuden er der indført en lovbestemt frist for opstart af genoptræning på syv dage. Samlet er der altså et pres for at sikre større effektivitet og fortsat specialisering af genoptræningsområdet.

Endelig ses et behov for at skabe sammenhæng på tværs af aktivitetsområdet, for at målrette tilbuddene til de mest sårbare borgere samt skabe øget samarbejde med foreninger og frivillige.

Forslaget til den nye struktur har været i høring i ældrerådet, handicaprådet og blandt medarbejdere. Trænings- og aktivitetsområdet har cirka 100 ansatte og et årligt budget på omkring 40 mio. kroner.