Ny struktur skal forebygge radikalisering og negativ social kontrol

Det skal være nemt for en borger at henvende sig med bekymring om radikalisering eller negativ social kontrol, og det skal være tydeligt, hvad en medarbejder skal gøre ved situationen. Derfor har Randers Kommune lavet en struktur for at håndtere henvendelser i samarbejde med Østjyllands Politi.

”Det handler om at være på forkant med, at have en plan for, hvad man skal gøre som borger eller ansat i Randers Kommune, hvis man får en bekymring for, at en borger bliver radikaliseret eller bliver udsat for social kontrol. Det er i den forbindelse vigtigt at pege på, at radikalisering ikke kun handler om religion, men også for eksempel politisk radikalisering” siger Lene Gorm Jørgensen, der er formand for styregruppen bag indsatsen.

Den nye struktur er lavet for at give borgere og medarbejdere i Randers Kommune en mulighed for at komme af med eventuelle bekymringer som så vil blive undersøgt nærmere i samarbejde mellem ansatte i kommunen og Østjyllands Politi.

Der er lavet et action card for, hvad man som medarbejder skal gøre, og hvem man skal kontakte, hvis man støder på en bekymring for, at en borger bliver udsat for social kontrol eller radikaliseres.

Radikalisering er en proces, hvor en person tilslutter sig ekstremistiske (eksempelvis via vold eller andre ulovlige handlinger) synspunkter eller begrunder sine handlinger efter en ekstremistisk ideologi. Negativ social kontrol betyder, at en person udsættes for kontrol eller restriktioner i forhold til livsstil, valg af ægtefælle eller hvilke fritidsaktiviteter man skal gå til.

Du kan finde kontaktoplysninger og læse mere om initiativet på nedenstående link.

Antiradikalisering og negativ social kontrol