Ny undersøgelse: Kulturinstitutioner har godt fat i borgerne i Randers Kommune

Forvaltningen for Sundhed, Kultur og Omsorg i Randers Kommune har gennemført en undersøgelse af borgernes brug af de professionelle kulturinstitutioner. I undersøgelsen siger 80 % af de adspurgte, at de bruger kulturinstitutionerne, og det er mange.

Randers Kommune arbejder hele tiden på at udvikle og forbedre byens kulturtilbud, for at så mange borgere som muligt får glæde af dem. Det betyder blandt andet, at kulturtilbuddene skal være lettilgængelige og attraktive for de mennesker, som bor i kommunen. I kulturpolitikken 2018-21 fremgår det, at flere borgere skal have glæde af de gode kulturtilbud, derfor har forvaltningen for Sundhed, Kultur og Omsorg i samarbejde med de professionelle kulturinstitutioner lavet en brugerundersøgelse og udsendt den til 4.192 tilfældige borgere I Randers Kommune over 18 år. Undersøgelsen skal hjælpe med at kaste lys over både brugere og ikke-brugere. 34 % af de adspurgte har nu svaret på spørgsmålene, og det er der kommet en positiv rapport ud af.

"Vi vidste godt, at vi i Randers Kommune er rigtig dygtige til at skabe attraktive kulturtilbud, men vi er alligevel positivt overrasket over, at undersøgelsen siger, at 80 % af de adspurgte har svaret, at de benytter sig af kommunens professionelle kulturinstitutioner, for det er virkelig et flot resultat. Det vi skal nu, er at nærstudere undersøgelsens resultater og finde frem til, hvad vi kan gøre for at blive endnu bedre. Det er vigtigt, at vi får gjort kulturen interessant og tilgængelig for så mange borgere som muligt," siger Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune.  Undersøgelsen var på udvalgets dagsorden onsdag  eftermiddag.

Pointer fra undersøgelsen

Undersøgelsen læner sig op ad Kulturministeriets definition af en kulturbruger; nemlig en borger, der inden for de seneste to år forud for undersøgelsen har besøgt et af de undersøgte kulturtilbud. Undersøgelsen omhandler kulturinstitutionerne Værket, Turbinen, Randers EgnsTeater, Randers Kammerorkester, Randers Bibliotek, Museum Østjylland i Kulturhuset Randers, Museum Østjylland - Håndværksmuseet Kejsergården og Randers Kunstmuseum.

Undersøgelsens resultater viser branchemæssigt flotte tal fra alle kulturinstitutionerne. Kulturinstitutionerne er således alle gode indenfor hver deres område, og undersøgelsen viser yderst tilfredsstillende tendenser. I besvarelserne kan man se, at 80 % af de adspurgte siger, at de bruger kulturinstitutionerne og 20 % siger, at de ikke bruger dem. Brugerne af kulturtilbuddene er en bred befolkningsgruppe. Det tyder derfor på, at kulturtilbuddene i Randers Kommune er varierede og appellerer fint til befolkningssammensætningen; både i forhold til uddannelse, alder og bopæl.

Blandt ikke-brugerne, altså borgere, der inden for de to seneste år ikke har benyttet nogle af kulturtilbuddene, viser statistikken, at det primært er interesse og pris, der spiller en rolle i forhold til, om man benytter kulturtilbuddene eller ej.

Undersøgelsen skal gøre kulturtilbud endnu bedre

Det er første gang kommunen har lavet denne slags undersøgelse på kulturområdet. Den vil derfor sætte et udgangspunkt for kommende undersøgelser, der løbende skal gøre institutionerne klogere på deres tilbud både i forhold til brugere og ikke-brugere, og i forhold til hvor det især giver mening at arbejde med at udvikle og forbedre. Undersøgelsen er et værktøj, der gør kulturinstitutionerne i stand til at igangsætte initiativer, så de politiske mål opfyldes bedst muligt.

"Med udgangspunkt i den viden, vi har fra undersøgelsen, får kulturinstitutionerne nu lejlighed til at sætte meningsfulde initiativer i gang, der forhåbentlig kan forandre brugerandelen af kulturen i Randers. Vi vil rigtig gerne aktivere nogle af ikke-brugerne, men vi vil også gerne få de eksisterende brugere til at besøge institutionerne oftere og måske få dem til at besøge nogle flere af de kulturinstitutioner, som de måske ikke besøger så ofte. Det er en spændende udfordring, som skal realisere et fælles mål for alle kulturinstitutionerne; nemlig at skabe nogle fantastiske kulturtilbud til borgerne i Randers Kommune," fortæller Louise Høeg, formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune.