Nye handicapplaner i borgerhøring

Borgere kan nu komme med input til Randers Kommunes indsatser på handicapområdet, efter at forslaget til nye handicapplaner er sendt i høring.

Netop nu er Randers Kommune ved at udvikle planerne for børne- og voksenhandicapområdet i 2020-2023. For at inddrage borgerne i processen, har Socialudvalget besluttet at sende udkastet til planerne i borgerhøring. Planerne på handicapområdet er med til at sikre, at Randers Kommunes visioner og politikker bliver omsat til indsatsområder og konkrete aktiviteter til gavn for borgere med et handicap.

"Randers Kommunes første handicapplan trådte i kraft i 2016, og den er nu implementeret og i drift, så vi har sat gang i udviklingen af nye planer for området. Vi ser nu frem til at høre borgernes forslag og kommentarer, så vi kan lave handicapplaner, som afspejler borgerne og deres familiers ønsker og behov," fortæller Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget.

To planer i stedet for en

Som noget nyt bliver handicapplanerne udarbejdet separat på henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Begge planer tager afsæt i strategigrundlaget fra Handicapplan 2016, hvor handicapområdets vision, mission, værdier og bærende principper er beskrevet. Selvom indsatsområderne i de nye planer er delt op i børne- og voksenområdet, er der stadigvæk indsatsområder, som går på tværs af områderne.

"Ved at dele planerne op i to kan vi målrette de kommunale indsatser, så de retter sig mere specifikt til børn, unge eller voksne. Det er vigtigt, at vi inddrager borgerne i udviklingen af planerne, så vi i Randers kan sikre velfungerende og relevante indsatser og tilbud til borgere med handicap i alle aldre - og deres familier," forklarer Rosa Lykke Yde.

På voksenhandicapområdet har Randers Kommune allerede afholdt tre workshops på henholdsvis området for senhjerneskade og fysiske handicap, udviklingshæmning samt autisme med deltagelse af borgere, pårørende og andre interessenter. Herudover er der afholdt borgerinddragelse lokalt på voksenhandicapområdets tilbud. Her har borgerne drøftet forskellige tematikker og italesat deres behov, ønsker og drømme. I alt er over 400 borgere, pårørende og andre interessenter blevet inddraget. På børnehandicapområdet har Randers Kommune afholdt en workshop med deltagelse af cirka 25 af unge, pårørende og andre interessenter.

Den offentlige høring starter den 26. august 2020, og borgere kan afgive deres høringssvar på www.randers.dk/høring. Deadline er den 23. september 2020. Randers Kommune afholder ligeledes et virtuelt borgermøde onsdag den 9. september 2020 klokken 16, hvor borgere og andre interesserede kan høre mere om udkastet til de nye planer, stille spørgsmål og høre om muligheden for at afgive et høringssvar forud for endelig godkendelse af planerne, som Byrådet forventes at behandle den 9. november 2020.

Gense borgermødet

Fakta

Børnehandicapplanen tager afsæt i og understøtter Randers Kommunes "Børn og ungepolitik", som beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet omkring børn og unge i Randers Kommune, herunder også børn og unge med særlige behov. Derudover tager børnehandicapplanen afsæt i FN's Børnekonvention, Handicapkonvention og Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Voksenhandicapplanen tager afsæt i og understøtter Randers Kommunes "Politik for borgere med særlige behov", som beskriver de overordnede rammer og målsætninger for samarbejdet med borgere i Randers Kommune, der har særligt behov for støtte - herunder borgere med handicap. Derudover tager voksenhandicapplanen også afsæt i FN's Handicapkonvention og Verdensmål for en bæredygtig udvikling.