Nye køreplaner træder i kraft til sommer

Midttrafik kan fortsætte arbejdet med at indføre nye køreplaner for den kollektive trafik i Randers Kommune. De nye køreplaner træder i kraft til sommer. Samtidig skal forvaltningen og Midttrafik lave et forslag, hvor byer med 50-100 indbyggere får samme serviceniveau som byer med 100-200 indbyggere. Det besluttede Randers Byråd på mødet den 27. april 2020.

Nye køreplaner for den kollektive trafik i Randers Kommune træder i kraft i sommeren 2020. Det er resultatet efter, at Randers Byråd på mødet den 27. april 2020 drøftede en borgmesterbeslutning fra marts.

I sagen vedtog byrådet samtidig et ændringsforslag fra Venstre om, at forvaltningen og Midttrafik udarbejder forslag til køreplan således, at byer med mellem 50 og 100 indbyggere får samme serviceniveau som byer med 100-200 indbyggere. Forslaget skal senest kunne implementeres sommeren 2021.

Sagen om de nye køreplaner blev behandlet af miljø- og teknikudvalget den 9. marts 2020, og køreplanerne skulle have været behandlet af byrådet på mødet den 23. marts 2020. Det møde blev aflyst som følge af corona-situationen, og borgmester Torben Hansen besluttede derfor at godkende køreplanerne ud fra miljø- og teknikudvalgets indstilling. Dermed kunne Midttrafik arbejde videre med at indføre planerne.

Samtidig meddelte Torben Hansen til Midttrafik, at byrådet på sit førstkommende møde ville drøfte eventuelle ændringer til sagen. Og her blev Venstres ændringsforslag altså vedtaget.

Ensartet service og større fleksibilitet

Målet med at ændre køreplanerne er at sikre et ensartet serviceniveau, så byer af samme størrelse har den samme minimumsbetjening. Det betyder fx, at nogle byer i Randers Kommune får mere buskørsel, mens andre får mindre - men til gengæld mere fleksibel betjening i form af flexbusser, hvor bussen kun kører, når man bestiller den.

Forslaget til køreplaner har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 22. januar 2020, og der blev afgivet omkring 400 høringssvar.

Læs mere om de nye køreplaner og behandlingen af høringssvarene i sagen fra miljø- og teknikudvalget

De nye køreplaner vil i sin endelige form være tilgængelige på midttrafik.dk i løbet af juni.

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet. Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ensartet serviceniveau og et ønske om at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.

I foråret 2019 var trafikplanens principper, herunder nye linjeføringer og betjeningsomfang i og udenfor Rander by, i offentlig høring. Høringssvarene gav her anledning til mindre justeringer på ruterne. I juni 2019 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Byrådet.

Køreplaner har været i offentlig høring fra den 20. december 2019 til den 22. januar 2020 og er nu vedtaget.

Flexbus - kørsel fra stoppested til stoppested

En fleksibel bus, der kun kører, når man bestiller den. Den kører fra stoppested til stoppested og efter de tider der er angivet i køreplanen. Nogle ruter kører udelukkende som Flexbus. Der kan også være almindelig busruter, som har enkelte flexbus-afgange. Her er Flexbus er markeret med et ”T” i køreplanen. Man betaler almindelig bustakst i Flexbusser, så her kan man bruge periodekort, pensionistkort mv.

Flextur – kørsel fra adresse til adresse

Flextur har ikke en fast køreplan. Man bestemmer selv, hvornår man vil hentes og hvor man vil køres fra og til. Kørslen er fra adresse til adresse og kan bestilles alle ugens dage i tidsrummet kl. 6.00-24.00 (undtagen 24. og 31. december). Her betaler man pr. kørt kilometer.