Nye landsbyer klar til borgerbudgettering

Så har Randers Kommunes Landdistriktsudvalg igen udvalgt hvilke landsbyer, der skal modtage borgerbudgettering. Landsbyklynge Kronjylland, Ålum og Kærby er nu klar til at kaste sig ud i de demokratiske processer og beslutninger.

To gange årligt er det muligt for landsbyer og borgerforeninger at søge midler gennem Randers Kommunes borgerbudgetteringspulje, og i år bliver der i alt uddelt 200.000 kr. Landsbyklynge Kronjylland har – naturligvis – søgt som klynge, og modtager 100.000 kr., mens Kærby og Ålum hver modtager 50.000 kr.

Midlerne kan enten bruges til at realisere idéer, der allerede er på tegnebrættet, eller de kan bruges på helt nye idéer. Fidusen med borgerbudgettering er nemlig, at man ikke søger midler til et specifikt projekt. I stedet er fokus på at involvere så mange som muligt i processen for derved at skabe bredere ejerskab. Alle i landsbyen skal således have mulighed for at komme med idéer eller at deltage i beslutningen om, hvilke projekter midlerne skal bruges til. Om det så er et halvtag eller julebelysninger ikke så vigtigt – bare det er demokratisk vedtaget.

Landdistriktsudvalget har i udvælgelsen af vinderne haft fokus på inddragelse af borgerne i områderne og fælles ejerskabsfølelse, borgermøder og inddragelse af lokale foreninger.

Landsbyklynge Kronjylland, der dækker over i alt 13 landsbyer nordøst for Randers, er allerede rigtig godt i gang med det borgerinddragende arbejde. Bla. er der blevet sendt spørgeskema ud til de områdets borgere, hvor de havde mulighed for at komme med projektforslag. Med midlerne fra Borgerbudgettering kan det være, at nogle af dem nu lader sig realisere.