Nye regler for brugen af Randers Midtby er vedtaget

Et nyt regulativ, der giver et samlet overblik over regler for brugen af de offentlige vejarealer i Randers Midtby, er vedtaget af Randers Byråd på mødet den 6. april 2021. I den forbindelse har byrådet også taget stilling til nye tidspunkter for udeservering.

Det vil fremover være tydeligere, hvordan Randers Midtbys offentlige vejarealer kan og må bruges. På mødet den 6. april 2021 har Randers Byråd nemlig vedtaget et nyt samlet regulativ for hele midtbyen.

Tidligere har der været regulativer for forskellige områder af midtbyen og ønsket med det nye regulativ har derfor været at erstatte dem med ét samlet regulativ for hele området inden for centerringen.

Et forslag til regulativet har været i høring, og du kan se høringssvarene her

Nye tidspunkter for udeservering

Det nye regulativ ”Veje og pladser for alle, Midtbyregulativ” skaber klarere vilkår for bl.a. brugen af vejarealer til udeservering, vareudstillinger og arrangementer. Det indeholder generelle vilkår, og der vil således blive foretaget individuel vurdering af hver enkelt ansøgning.

I forhold til tidspunkter for udeservering besluttede byrådet, at det fremover skal være tilladt alle dage frem til kl. 24.00 inden for hele centerringen. I Storegade vil det være tilladt frem til kl. 02.00 i weekender og i nætter op til helligdage.  Dette kan ske i en periode på et år, hvorefter der sker en evaluering. 

Det nye midtbyregulativ vil snarest blive offentliggjort i sin endelige form på randers.dk