Nyt fælles aktivitetscenter for borgere med autisme

For at styrke autismeområdet yderligere har Randers Byråd besluttet at oprette et aktivitets- og mestringstilbud for borgere med autisme i Gudenåcentret. Centrets indsatser skal fastlægges i samarbejde med de kommende brugere.

Byrådet vedtog enstemmigt et nyt aktivitets- og mestringstilbud for borgere med autisme

Byrådet besluttede mandag den 9. december, at centret skal ligge i de velegnede og velholdte lokaler i Gudenåcentret. Centret er velegnet som kraftcenter på autismeområdet, blandt andet fordi det har mange lyse og lyddæmpende lokaler i forskellige størrelser, og det ligger tæt på kollektiv trafik.  

Centret skal bygge på samme ideer som Hjernecenter Randers, Aktivitetscenter Randers og Psykiatriens hus. I Gudenåcentret vil der blive plads til både kraftcenter for autisme og familiekonsulenterne på børnehandicapområdet, hvilket er en fordel, da der er væsentlig sammenhæng mellem de to områders arbejde. Derudover kommer familiekonsulenterne tættere på deres primære samarbejdspartnere, PPR (Psykologisk Pædagogisk Rådgivning), som også holder til i Gudenåcentret. De nye lokaler er også velegnet til konsulenternes gruppearrangementer for søskendegrupper og pårørende. 

Familiekonsulenterne flytter fra deres lokaler på Lucernevej, hvilket betyder at Lucernevejens børnehave får mulighed for at udvide til konsulenternes lokaler.

Indretningen af kraftcentret skal foregå sammen med brugerne. Centret skal dække behovet for et samlingssted for borgere med autisme samtidigt med, at det skal rumme fremskudt rådgivning, gruppeforløb og give borgere let adgang til mestringsvejledere. Derudover er der plads til, at autismeforeningen kan anvende centrets lokaler. 

Gudenåcentrets 628-m2 store arealer overtages af kraftcentret til marts 2020 efter Sprogcenter Randers, som holder til i lokalerne i dag. Da Sprogcentret nedjusterer sit aktiviteter grundet faldende antal nytilkomne flygtninge, har det opsagt sit lejemål per 1. april 2020.

De samlede omkostninger af brugen af lokalerne er på 500.000 kr. om året, hvoraf de 410.000 kr. går til kraftcentret. De resterende 90.000 går til familiekonsulenterne, og de finansieres ved en omlægning af lokaleudgifterne ved Center for Børnehandicap og Autisme.