Nyt: Faste træffetider hos lederne på plejecentre

Lederne på plejecentrene i Randers Kommune får nu en fast træffetid hver uge, hvor pårørende til beboere altid er velkomne til at kigge forbi uden forudgående aftale.

Torsdag d. 12. november 2020 besluttede Omsorgsudvalget i Randers Kommune at indføre faste træffetider for lederne på kommunens plejecentre.

”Det har altid været muligt at ringe eller skrive til lederen på et plejecenter og aftale en tid til et møde. Den faste træffetid er et supplement, der skal gøre det så let som muligt for pårørende at henvende sig personlig til centerets leder. Initiativet understøtter omsorgsområdets politik om inddragelse, samarbejde og god, let tilgængelig kommunikation,” siger Fatma Cetinkaya, formand for Omsorgsudvalget.

Træffetiden bliver annonceret på de enkelte centre, på infoskærme, hjemmesider og ved centerets indgang. I tidsrummet er lederen som udgangspunkt til stede på sit kontor, og som pårørende kan man møde op uanmeldt og få en samtale med centerlederen.

Møder i træffetiden foregår efter først-til-mølle-princippet. Hvis man har brug for et længere møde, eller passer træffetiden ikke ind ens egen kalender, har man stadig mulighed for at ringe eller skrive til direkte til centerlederen og aftale et andet tidspunkt.

Ordningen træder omgående i kraft og evalueres efter seks måneder.