Nyt uddannelsestilbud til ledige i Randers

Jobcenter Randers tilbyder nu social- og sundhedshjælperuddannelsen til dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Uddannelsen strækker sig over det næste år og skal være med til at sikre, at flere jobsøgende finder sig til rette på arbejdsmarkedet.

Nu får dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbuddet om en faglig opgradering. Tilbuddet retter sig mod jobsøgende over 25 år, som gerne vil skifte til en branche, hvor der er gode job- og udviklingsmuligheder.

"Dette uddannelsesprojekt kan være medvirkende til, at vi sikrer, at vi får opfyldt det store behov, der er for uddannet personale inden for social- og sundhedsområdet nu og på sigt. Ledige, som kan have svært ved at finde arbejde inden for deres tidligere branche, får nu muligheden for at få en ny uddannelse, og det inden for et område med gode beskæftigelsesmuligheder," forklarer Karina Rask, som er afdelingsleder i Jobhuset Randers.

Uddannelsesinitiativet blev godkendt af Byrådet i Randers den 9. September, og er nu klar til at blive rullet ud. Den 26. september foregår to uforpligtende informationsmøder, hvor interesserede kan høre mere.

"Prognoser viser, at vi får udfordringer med at skaffe arbejdskraft til ældreområdet i fremtiden. Dette uddannelsesinitiativ kan være med til at sikre, at vi imødekommer de ældres behov fremadrettet, og at vi har det uddannede personale, der skal til," fortæller Ellen Petersen, som er formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers.

25 jobsøgende vil blive optaget på de indledende uddannelsesmoduler. Efterfølgende vil 16 borgere blive optaget på uddannelsen, som starter til januar. De ledige, som bliver optaget på uddannelsen, vil få voksenlæringstilskud under hele forløbet.