Øde veje frister bilister til at køre stærkt

Nedlukningen af samfundet giver ekstra plads på de danske veje, og det får nogle danskere til træde hårdere på speederen. Det er et problem, for farten er helt afgørende i mange alvorlige ulykker. Randers Kommune bakker op om den landsdækkende kampagne – Sænk Farten, der skal minde bilisterne om at holde hastigheden nede.

Randers Kommune har sat blå skilte op langs vejene for at minde bilisterne om at lette foden fra speederen til gavn for trafiksikkerheden.

Der er mere plads på de danske veje for tiden, og det kan være en fristelse for nogle bilister, som udnytter situationen til at køre for stærkt.

Faktisk faldt antallet af personbiler på vejene i januar 2021 hele 30 procent i sammenligning med samme måned sidste år. Alligevel sigtede politiet cirka samme antal bilister i deres landsdækkende fartkontrol i januar, som de gjorde sidste gang, de havde en tilsvarende kontrol før coronakrisen og før nedlukningen af Danmark.

Politiets umiddelbare vurdering er, at de tomme veje frister for mange til at køre for stærkt, og at det er grunden til, at de kunne sigte så mange for at køre for hurtigt i januar. En landsdækkende fartkampagne, som 75 af landets kommuner deltager i, skal minde bilisterne om at holde hastigheden nede:

”Randers kommune bakker selvfølgelig op om en kampagne, der skal få bilisterne til at sænke farten.  Selv om kommunen har etableret fartdæmpere i Randers by og i mange mindre byer for få bilisterne til at overholde hastighederne, er der fortsat mange bilister, der kører med alt for høj fart. Jeg håber derfor, at fartkampagnen kan få flere til at lette foden fra speederen både i by og på land også under coronapandemien,”  siger Frank Nørgaard, formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune.

Borgere er bekymrede for hastigheden

Det er ikke kun farligt at køre for stærkt. Det skaber også utryghed og irritation hos dem, der oplever andre køre for hurtigt. Faktisk svarer flere end 9 ud af 10, at de oplever, at der bliver kørt for stærkt i deres lokalområde.

Og for flere end 8 ud af 10 skaber den for høje fart utryghed, irritation eller bekymring for egne eller andres børn. Det viser en tidligere undersøgelse foretaget af Epinion for Rådet for Sikker Trafik.

”Mange bliver utrygge, når der bliver kørt for stærkt i deres eget lokalområde, og det er bestemt ikke uden grund, fordi for høj fart er en afgørende faktor i mange ulykker. I cirka 75 procent af dødsulykkerne med for høj fart kunne ulykken helt være undgået, hvis ikke der var blevet kørt for stærkt. Vi sparer ikke ret meget tid ved at køre for stærkt, men vi tager en stor risiko, når vi gør det,”  siger Michelle Laviolette, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

I de resterende 25% af dødsulykkerne med for høj fart kunne skaderne være blevet markant mindre, hvis ikke der var blevet kørt for stærkt. I mange tilfælde ville ulykken ikke have haft dødelig udgang. Det viser en opgørelse fra Vejdirektoratets Dødulykkesstatistik.

Fakta om fartulykker:

  • Fra 2014 til 2019 er 401 personer blevet dræbt i trafikken på grund af for høj hastighed.
  • Øges hastigheden fra 80 til 93 km/t, fordobles risikoen for at blive involveret i en dødsulykke.
  • Kører man ind i et vejtræ med 90 km/t, svarer det til frit fald fra 12. etage.