Øget fokus på livskvalitet og selvstændighed hos ældre borgere

Randers Kommune vil gøre sine ældre borgere mere selvhjulpne. I den forbindelse har 700 medarbejdere på omsorgsområdet gennemgået et omfattende undervisningsforløb. Den nye arbejdsmetode hedder rehabilitering og skal hjælpe den enkelte borger til bedre at mestre sit eget liv.

Målet med rehabilitering er at give borgere med nedsat funktionsevne en større grad af selvstændighed. Det sker ved systematisk at hjælpe dem hen mod at kunne udføre hverdagsaktiviteter selv. Det er Ikke en fremmed tanke for medarbejderne på omsorgsområdet at tænke rehabiliterende, men det er nyt, at Randers Kommune bruger det som en systematisk arbejdsmetode, som både skal højne effektiviteten og kvaliteten af plejeindsatsen.

En tværfaglig indsats

Med udgangspunkt i tre nyoprettede borgerteams bestående af terapeuter, sygeplejersker, assistenter og hjælpere kigges der på den enkelte borgers udfordringer og ønsker om, hvad de kunne tænke sig at blive i stand til at gøre selv. Herefter tilrettelægges en tværfaglig indsats, som udmunder i et individuelt forløb for borgeren.

”Det er vigtigt, at ældre har mulighed for at leve et godt og selvstændigt liv i overensstemmelse med deres egne ønsker. Med den nye tværfaglige indsats tages der hånd om problemer i opløbet, muskler holdes ved lige og de ældre borgere kan selv udføre opgaver, som bidrager til selvstændighed og livskvalitet. Samtidig er det mere effektivt, at ældreområdet kun udfører opgaver for dem, der ikke kan selv, og denne kombination af livskvalitet og effektivitet er grundtanken i den rehabiliterende tilgang,” siger omsorgsudvalgsformand, Fatma Cetinkaya.

Mere frihed i hverdagen

Erfaring viser at indsatsen øger motivationen og følelsen af værdighed hos borgerne, og det fører til mere selvhjulpne og tilfredse borgere med mod på livet. Samtidig sikrer det en bedre udnyttelse af de menneskelige og økonomiske ressourcer i systemet.

”Med en tværfaglig indsats sikrer vi os, at borgeren får de bedste vilkår til at kunne opnå den funktionsdygtighed, som han eller hun ønsker. Måske har en borger et ønske om selv at kunne gå ned og tømme sin postkasse, og når de rigtige hjælpemidler, målrettet træning og støtte er til stede, er det pludselig ikke længere en umulig opgave. Vi oplever, at indsatsen giver borgerne betydningsfuldt indhold i hverdagen og en oplevelse af, at de igen opnår en grad af selvstændighed, som virkelig højner livskvaliteten hos den enkelte,” siger Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune.

De to randersborgere Else Margrethe Marcussen og Finn Fyhn-Ryborg har begge været glade for den forandring, som indsatsen har medført i deres hverdag. Små ting som at kunne ordne opvasken eller at gå på badeværelset selv opleves som en frihed, som også har bragt en større værdighed ind i deres liv. I de to videoer herunder kan du høre mere om Else Margrethe og Finns erfaringer med den rehabiliterende tilgang på omsorgsområdet.