Økonomisk håndsrækning på vej til kultur- og fritidsområdet

Randers Byråd har på mødet den 15. juni 2020 vedtaget en hjælpepakke, der skal bidrage til at få kultur- og fritidsområdet gennem coronakrisen. Blandt andet vil der blive oprettet en særlig pulje for aktører, der er truet på deres eksistens. Der er også penge på vej til eliteidrætsklubberne.

Faldende indtægter og usikkerhed om fremtiden. Det er situationen for flere aktører på kultur- og fritidsområdet, men nu er der også udsigt til en økonomisk håndsrækning. På mødet den 15. juni 2020 har Randers Byråd nemlig vedtaget en hjælpepakke, der skal hjælpe området gennem coronakrisen.

Pakken betyder blandt andet, at aktører får sikkerhed for, at de kommunale tilskud i 2021 bliver på samme niveau som i 2020. Det bliver også muligt for aktører, der er truet på eksistensen, at få en del af næste års tilskud udbetalt allerede nu, ligesom der vil blive oprettet en særlige pulje. Puljen vil være mulig at søge efter, at aktørerne har aflagt regnskab for 2020 og en del af pengene vil blive ydet som lån. De præcise detaljer, herunder hvor mange penge det vil være mulig at søge om, er endnu ikke afklaret.

Støtte til eliteidrætsklubber

Som en del af hjælpepakken har Randers Byråd også besluttet at støtte de tre eliteidrætsklubber, Randers Cimbria, Randers HK og Randers FC med 175.000 kroner hver. De nærmere betingelser for udbetalingen af støtten vil blive aftalt mellem forvaltningen og de respektive klubber.

Endelig kan der blive mulighed for, at kultur- og fritidsinstitutioner kan få tilskud til merudgifter til værnemidler og rengøringsmidler under den fortsatte genåbning. I den forbindelse har Randers Kommune allerede lavet startpakker til idrætslivet med bl.a. håndsprit og desinfektionsmidler.

Hjælpepakken til kultur- og fritidsområdet er lavet på baggrund af den politiske aftale ”Sammen om vores by og lokalsamfund”, som et enigt byråd tidligere har vedtaget. De ekstra midler til hjælpepakken bliver afholdt inden for  Sundheds-, idræts og kulturudvalgets budgetmæssige ramme.