Områdefornyelser er på vej til flere landsbyer

Landdistriktsudvalget og Randers Byråd fordeler i sommeren 2021 omkring 20 millioner kroner til nye områdefornyelser. Og nu åbner Randers Kommune for, at interesserede landsbyer kan melde sig på banen.

Tidligere er der blandt andet gennemført områdefornyelser i Øster Bjerregrav. Foto: Lizzie Bach

"Randers Kommune skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i både i byen og i vores landdistrikter. Og områdefornyelser giver landsbyerne et løft og skaber en positiv udvikling med gode rammer for fællesskabet. Jeg håber derfor, at mange landsbyer vil melde sig på banen sådan, at vi i byrådet har en masse gode forslag til projekter, når vi til sommer skal planlægge kommende områdefornyelser," siger Torben Hansen, borgmester i Randers Kommune.

Byer, der er interesserede i områdefornyelse, kan sende en motiveret ansøgning til kommunen senest den 30. november 2020. Inden da - nemlig den 12. november - holder forvaltningen et informationsmøde, hvor det er muligt at blive klogere på mulighederne.

En områdefornyelse sætter gang i lokal udvikling

Cirka en tredjedel af kommunens borgere bor i landdistrikterne, og Randers Kommune gennemfører områdefornyelser i byer, der trænger til et løft og ny udvikling.

Når Randers Byråd til sommer peger på nye byer til områdefornyelser, forventer kommunen at kunne igangsætte projekter for cirka 20 millioner i perioden 2021-2024. Og det vil ske i et tæt samarbejde mellem Randers Kommune og lokale aktører i landsbyerne.

"Vores udgangspunkt er, at det er dem, der bor i kommunens landdistrikter, som er de primære drivkræfter bag udviklingen i landdistrikterne. Områdefornyelserne kan være med til at fremme levedygtige landsbyer, og vi er bevidste om, at vores mange landsbyer er et attraktivt alternativ til bosætning i de store byer," siger Lars Søgaard, der er formand for landdistriktsudvalget.

Områdefornyelse handler om samarbejde

Randers Kommune har i løbet af de seneste 10 år gennemført projekter i 5 forskellige byer, og sidst landsbyer kunne ansøge om områdefornyelse var i 2017. Her blev der sat gang i områdefornyelser i Gjerlev, Øster Bjerregrav/Over Fussing og en ny områdefornyelse er på vej i Albæk.

"I samarbejde findes frem til de gode løsninger, der matcher udfordringerne og potentialerne i den enkelte by. Borgerne kender deres lokalområde bedst, og deres engagement og motivation er en vigtig del af en succesfuld områdefornyelse. Det er blandt andet derfor vi gerne vil høre fra landsbyer, der kunne have interesse i en områdefornyelse. Når byerne er valgt stiller vi projektlederkompetencer til rådighed til at faciliteter både udviklingen af projekterne og selve udførelsen," siger Lone Mossin, der er planchef i Randers Kommune.

I kommunens budget er der årligt afsat 3,9 mio. til at gennemføre områdefornyelser. Midlerne suppleres med et statsligt tilskud fra Trafik-Bygge og boligstyrelsens pulje til landsbyfornyelse.