Opfordring til at måle for radon

Både dansk og international forskning viser, at den radioaktive gasart, radon, er sundhedsskadelig og kan give lungekræft. På fire år har 898 husstande i Randers Kommune valgt at måle for radon. Lidt over halvdelen af de målte boliger havde et højere niveau, end det WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler. Derfor støtter Randers Kommune oplysningskampagnen Radonfrithjem.dk og opfordrer boligejere til at måle for radon

Alle boligejere opfordres til at måle for radon

Radon kan hverken mærkes, ses eller lugtes. Og samtidig tager det mange år, før eksponering for radon udvikler sig til lungekræft. Ikke desto mindre anslår Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen, at 300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark kan relateres til radon. 

Derfor gennemfører videncentret Bolius – et datterselskab af den almennyttige forening Realdania igen i år oplysningskampagnen radonfrithjem.dk Kampagnen har til formål at øge kendskabet til radon og opfordre husejerne til at måle, hvor meget radon, de har. Kampagnen er særligt rettet mod husejere, da radon kun sjældent optræder i større mængder i lejligheder.

I starten af november 2019 har boligejere derfor modtaget et brev i e-boks med en opfordring til at måle radonniveauet i boligen. Som tommelfingerregel må der ikke være mere end 100 becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3), - det er den anbefalede grænseværdi fra Sundhedsstyrelsen og WHO.  

Siden 1998 har radonsikring i nyopførte huse været obligatorisk, og det er derfor særligt i ældre huse, at der kan være en for stor mængde radon. Men nye tal fra Bolius’ kampagne, som har kørt siden 2015, viser, at i 30 procent af alle boliger opført efter 1998 også har mere radon, end myndighederne anbefaler.

"I undergrunden i vores lokalområde er der en forholdsvis stor mængde radon i jorden. Radon er en gasart der siver op gennem undergrunden og ind i huse gennem de utætheder, der er i gulvkonstruktioner, kældervægge og langs rør,” siger Carsten Riisgaard, sektionsleder i Byg, Randers Kommune.   

Nemt at få målt

Det er ikke svært at få målt sit radonniveau. Det kræver blot nogle få målere på størrelse med en chokoladeskildpadde, der i to-tre måneder står og måler for radon i nogle af husets opholdsrum. 

"Den eneste måde, man kan vide, om man har for høje radonniveauer i sit hus, er ved at få målt. Og vintersæsonen lige nu er det bedste tidspunkt at gøre det på," fortæller Carsten Riisgaard.

Du kan læse mere om radon og få viden fra eksperter på området via kampagnens hjemmeside, www.radonfrithjem.dk.