Overblik over nødpasning i Randers Kommune

Fredag sen eftermiddag blev der dannet et overblik over, hvor mange børn der har brug for nødpasning fra mandag 16. marts. I alt 3,5 procent af børnene i vuggestue og børnehave har brug for nødpasning. 105 skolebørn ud af knap 9000 børn skal i nødpasning.

119 børn i dagtilbud, og p.t. 105 børn i SFO har brug for nødpasning.

”Det er utroligt, så hurtigt forældrene har fundet alternativer. Jeg er meget imponeret over, at alle bakker så stærkt op om situationen lige nu. Samtidig er det udtryk for en meget stor ansvarlighed,” siger Torben Hansen og henviser til, at Randers Kommune ikke har krævet dokumentation for at have et validt behov for pasning. Det har været et spørgsmål om tillid til, at kun de forældre der havde et nødvendigt behov også valgte at få nødpasning.

”Det viser fællesskabsfølelse og at vi står sammen i den her situation,” siger Torben Hansen.

Børnehave, vuggestue og dagpleje

I alt 119 børn skal nødpasses – heraf 40 vuggestuebørn og 79 børnehavebørn. Det svarer til 3,5 procent af det samlede antal børn. Dertil kommer cirka 25-50 dagplejebørn ud af de 650 i alt. Når vi ikke kan sige det præcist skyldes det, at KMD-systemet er nede p.t.

Skoler og SFO - øjebliksbillede

Der er maksimalt 17 specialelever, der skal i nødpasning (tallet er højt sat). Der er 105 børn fra 0.-3. klasse som skal nødpasses. Dog er det stadig muligt for forældrene at tilmelde børn til nødpasning, da Randers Kommune ikke har sat en frist på dette.

På skoleområdet benytter de enkelte skoler sig af de læringsplatforme, som de forskellige udbydere har valgt at give adgang til i forbindelse med situationen i landet som helhed. Det er op til de enkelte ledere af de enkelte skoler at sikre, at børnene i videst muligt omfang modtager alternative former for undervisning indenfor de muligheder og rammer, der er.