Overvænget udstykkes af Randers Kommune

I forbindelse med at forvaltningen har udbudt arealerne ved idrætsanlægget på Overvænget i Hornbæk til salg, har byrådet forkastet alle købstilbud. I stedet blev det på byrådsmødet den 14. januar 2019 besluttet, at Randers Kommune selv udstykker arealet med henblik på at sælge udstykningerne.

Byrådet vedtog i 2016 en lokalplan for området. Ifølge den er området udlagt til boligformål, og en del af arealet vest for boligområdet er udlagt til rekreative formål.

Der kan i alt opføres cirka 46 boliger på arealet, hvoraf 27 er åben lav og 19 er tæt lav boligbebyggelse.

For øjeblikket ligger idrætsfaciliteterne til Hornbæk Sportsforening på området. Det forventes, at disse flytter, såfremt Hornbæk Idræts- og Kulturcenter bliver en realitet.

På byrådsmødet stemte 18 for og 12 imod. Imod stemte Venstre og Dansk Folkeparti. Det Konservative Folkeparti undlod at stemme.