Parkeringsstrategi for Randers Midtby er i høring

Et forslag til en ny strategi for parkering i midtbyen indeholder en række initiativer, der skal optimere brugen af de eksisterende parkeringspladser. På mødet den 13. september 2021 har Randers Byråd besluttet at sende forslaget i offentlig høring.

Som led i arbejdet med at styrke Randers Midtby, har byrådet tidligere besluttet, at der skal laves en parkeringsstrategi. Og nu er forvaltningen klar med et forslag, som byrådet på mødet den 13. september 2021 har besluttet at sende i offentlig høring.

Se høringsmaterialet og deltag i høringen her.

Forslaget til parkeringsstrategien bygger på en kortlægning af udnyttelsen af parkeringspladserne på en tilfældig hverdag og en tilfældig lørdag. Kortlægningen har vist, at selv på tidspunkter, hvor flest parkeringspladser er i brug, er der stadig mere end 500 ledige p-pladser i midtbyen.

Initiativer på kort og lang sigt

Derfor indeholder parkeringsstrategien initiativer, der skal optimere brugen af de eksisterende parkeringspladser og sikre, at flere bruger pladserne i periferien af centerringen.

Der er både initiativer på kort og længere sigt, og de handler blandt andet om at ensrette parkeringsrestriktionerne, etablere flere p-pladser ved Randers Regnskov, indføre gratis tidsbegrænset parkering for elbiler ved ladestandere, etablere holdepladser til varelevering, skabe gode oplevelsesruter for fodgængere til gågaderne samt at forbedre parkeringsforholdene for beboere i blandt andet Søren Møllers Gade-kvarteret.

Forslaget til parkeringsstrategien er i høring i fire uger, og når høringen er afsluttet, vil resultatet blive fremlagt for Randers Byråd. Her vil byrådet tage stilling til den endelige parkeringsstrategi for Randers Midtby.