Partnerskab om arbejdskraft og rummeligt arbejdsmarked fortsætter

En partnerskabsaftale er netop underskrevet mellem Randers Kommune, Dansk Byggeri, LO-Randers, Tradium og nu også Dansk Erhverv og FTF. Dansk Industri Randers bakker op om aftalen. Med samarbejdet fortsætter den fælles indsats for at få kvalificeret arbejdskraft og et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.

Fra venstre: formand for LO Randers Lene Hartmann, chefkonsulent i Dansk Erhverv Per Thye Rasmussen, byrådsmedlem Ellen Pedersen, borgmester Torben Hansen, formand for Dansk Byggeri Randers Anders Böttger, Leif Plauborg fra FTF Midtjylland, formand for DI Randers-Norddjurs Per Hastrup og direktør på Tradium Lars Michael Madsen.

Siden 2012 har partnerskabet mellem Randers Kommune, arbejdsmarkedets parter og erhvervsskolerne været en realitet på initiativ af Dansk Byggeri. Med den nye aftale fortsætter samarbejdet til og med 2021, denne gang med endnu flere partnere tilknyttet aftalen.

"Jeg er glad for, at det gode samarbejde fortsætter. Vi skal sørge for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse og at flere ledige opkvalificeres, så vi kan imødekomme virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft nu og i fremtiden. Vores samarbejde betyder også, at vi i fællesskab arbejder for, at borgere med begrænsninger i arbejdsevnen kan finde en meningsfuld plads på arbejdsmarkedet," fortæller Torben Hansen, borgmester i Randers. 

 

Efterspørgsel efter faglært arbejdskraft

Arbejdsmarkedet er lige nu præget af lav ledighed, og det kan derfor være svært for nogle virksomheder at finde kvalificeret, faglært arbejdskraft. Samarbejdet skal være med til at støtte op om efterspørgslen efter arbejdskraft fremadrettet. For at sikre større tilstrømning til virksomhederne, lægger aftalen op til, at ledige opkvalificeres, så de kan træde ind på arbejdsmarkedet.

"Jeg glæder mig over, at partnerskabsaftalen forlænges og dermed understreger den gode vilje til fælles at løfte opgaven med at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Aftalen cementerer også det lange seje træk med at efterleve den uddannelsespolitiske målsætning om, at 30% af en ungdomsårgang i 2025 skal vælge en erhvervsuddannelse," udtaler Tradiums direktør Lars Michael Madsen.

"Målet om flere unge i erhvervsuddannelse og satsning på efter/videreuddannelse er en investering i vores fælles fremtid. Det er vigtigt, at der investeres i uddannelse, så flere unge får en uddannelse og færre bliver isoleret udenfor arbejdsmarked. Partnerskabsaftalen og samarbejdet mellem partnerne er vigtigt, og styrker den fælles indsats for borgerne i Randers Kommune og målet om et bedre arbejdsmarked," fortæller Lene Hartmann, formand for LO i Randers.

"Når eleverne i folkeskolen fx kommer på besøg på en byggeplads eller i et snedkerværksted, så sker der automatisk noget positivt med interessen for en branche og et fag. Og hvis de lokale virksomheder også i fremtiden skal kunne finde medarbejdere i nærområdet, så er det nødvendigt, at vi hjælper hinanden med at få flere unge til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne," siger Anders Böttger, formand for Dansk Byggeri Randers.

Randers Kommune er en ud af i alt 47 kommuner, som har indgået en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. I partnerskabet samarbejder parterne om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse, samt at efteruddanne ledige til en fremtid i blandt andet byggebranchen.

 

Nye partnere

Som noget nyt omfatter aftalen også Dansk Erhverv og FTF, som er med for at sikre et bredere branchesigte.

"I FTF har vi valgt at indgå i aftalen, fordi vi mener, at det er vigtigt, at vi løbende holder fokus på, at der er behov for uddannelser rettet bredt mod alle erhverv og professioner for at sikre et velfungerende samfund med plads til alle," fortæller Bente Rasmussen, formand for FTF Midtjylland.

"Dansk Erhverv finder det vigtigt at alle parter og sektorer støtter op omkring initiativer på dette område," siger Per Thye Rasmussen fra Dansk Erhverv.

"Dansk Industri Randers-Norddjurs bakker op om målet for partnerskabsaftalen med at skaffe flere kvalificerede medarbejdere og skabe et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked," siger formand for DI Randers-Norddjurs Per Hastrup.

Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked (EVA) varetager funktionen som styregruppe, mens arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra parterne. I perioden 2015 til 2018 bidrog samarbejdet blandt andet til en øget interesse for byggeriet blandt de yngre årgange i folkeskolen og en opkvalificering af ufaglærte og brancheskiftere.

 

Læs mere om partnerskabets indhold her