Pesticidrester fundet i vand fra Tånum Vandværk

Ved en kontrol af drikkevandet fra Tånum Vandværk er der konstateret et for højt indhold af pesticidresten N,N-Dimethylsulfamid (DMS). Randers Kommune har informeret forbrugerne, der dog ikke skal træffe nogen særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Randers Kommune har givet Tånum Vandværk et påbud om at forbedre drikkevandskvaliteten efter, at der ved en kontrol er blevet konstateret et for højt indhold af pesticidresten N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i vandet.

Samtidig er de 130 forbrugere, der er tilsluttet vandværket blevet informeret. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed giver overskridelsen ikke anledning til, at forbrugeren skal træffe nogen særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Siden der blev konstateret et forhøjet indhold af DMS er Tånum Vandværks 130 forbrugere blevet forsynet med rent drikkevand via vandværkets nødforbindelse til Verdo Vand A/S.

Tånum Vandværk skal i dispensationsperioden arbejde for at forbedre drikkevandskvaliteten og har i den forbindelse mulighed for selv at indvinde grundvand og producere drikkevand.

Dispensationen er givet i henhold § 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1068 af 23. august 2018 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Dispensationen betyder, at Tånum Vandværk må overskride kvalitetskravet for DMS frem til den 19. juli 2019.

Tånum Vandværk forsyner dette område: