Plan for at håndtere risikoen for oversvømmelser er vedtaget

Efter en høringsperiode på 6 måneder har Randers Byråd på mødet den 11. oktober 2021 vedtaget Risikostyringsplan 2021-2027. Planen beskriver Randers Kommunes tiltag for at håndtere risikoen for oversvømmelser fra Randers Fjord.

Risikostyringsplanen er Randers Kommunes plan for, hvordan man håndterer risikoen for oversvømmelser i Randers Fjord i dag og i fremtiden. Fordi Randers Fjord er udpeget som risikoområde i oversvømmelsesloven, skal Randers Kommune hvert 6. år lave en ny risikostyringsplan. Og på mødet den 11. oktober har Randers Byråd vedtaget planen for 2021-2027.

Se Risikostyringsplan 2021-2027.

Forslag har været i høring

Risikostyringsplan 2021-2027 besvarer spørgsmål som: Hvad skal vi gøre for at undgå oversvømmelser, hvor meget skal vi gøre, og hvilken risiko vil vi egentlig acceptere at leve med? Derfor peger risikostyringsplanen på en række indsatser i form af forebyggelse, sikring og beredskab, som kan være med til at ruste de lavtliggende områder mod en stormflod.

Et forslag til Risikostyringsplan 2021-2027 har været i offentlig høring i 6 måneder, og undervejs i høringsperioden har der været afholdt borgermøde.

Læs mere om høringen og se høringssvarene.

Vedtagelsen af risikostyringsplanen er desuden annonceret.

Løbende opfølgning

Siden Risikostyringsplan 2021-2027 kom i høring har FN’s Klimapanel udgivet deres rapport, der gør status over klimaudfordringen. Her er for første gang beskrevet ”worst case” scenarier.

Det er dog forvaltningens vurdering, at de nye forudsigelser ikke på nuværende tidspunkt giver anledning til ændringer i risikostyringsplanen, da beskyttelsesniveauet stadig ambitiøst og vil være tilstrækkeligt i mange år. Forvaltningen har løbende fokus på, om risikoen udvikler sig hurtigere end forventet, og om det giver anledning til yderligere tiltag for at holde risikoen på et acceptabelt niveau. Det er en naturlig og vigtig del af den løbende opfølgning på risikostyringsplanen.