Plan for boligområde ved Tjærby Diger Allé kommer i høring

Byrådet har besluttet at sende planlægningen af et boligområde ved Tjærby Diger Allé, Lokalplan 704, i borgerhøring i 4 uger.

Den nye planlægning giver mulighed for bebyggelse i form af parcelhusgrunde og rækkehuse, dobbelthuse og kompaktgrunde, samt udlæg til fælles opholdsarealer. Området ligger i kystnærhedszonen og er udpeget til at have særlige landskabelige interesser, som sikres af lokalplanen. 

For at lokalplanforslaget kan komme i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, besluttede Byrådet ligeledes at sende et tillæg i høring, Tillæg 45, sammen med høringen af lokalplanen.