Plan for kommunens fysiske udvikling er vedtaget

Randers Kommunes planstrategi for den fysiske udvikling i de kommende år er efter en offentlig høring på otte uger nu endeligt vedtaget af Randers Byråd. Det skete på mødet den 20. maj 2019.

Efter en høring på otte uger er Randers Kommunes planstrategi nu vedtaget endeligt. Det besluttede Randers Byråd på mødet den 20. maj 2019.

Strategi for fysisk planlægning

Planstrategien er byrådets strategi for hele kommunens fysiske udvikling i de kommende år, og den sætter samtidig rammen for revisionen af kommuneplanen, der skal gennemføres frem mod 2021. Undervejs i høringen er der kommet to høringssvar, men altså

Planstrategien er hægtet op på byrådets visionsproces og målsætninger. Derfor er den bygget op omkring fire udviklingsspor fra visionen:

  • Grøn og bæredygtig udvikling
  • Attraktiv bosætningskommune
  • Attraktiv erhvervskommune
  • Byen Til Vandet

Revision af kommuneplanen er på vej

I følge planloven skal byrådet i forbindelse med vedtagelse af planstrategien også vedtage, om kommuneplanen efterfølgende skal revideres i sin helhed, eller revideres for afgrænsede temaer. Her lægger planstrategien op til en række temarevisioner af kommuneplanen samt en fuld revision inden 2021.

Undervejs i høringen af planstrategien er der kommet to bemærkninger fra henholdsvis Vejdirektoratet og Århus Stift. Disse har ikke givet anledningen til ændringer i selve planstrategien, men vil blive taget med til den kommende revision af kommuneplanen.