Planen er klar for nyt dagtilbud i Dronningborg

På mødet den 27. februar 2023 har Randers Byråd godkendt byggeprogrammet til det kommende dagtilbud i Dronningborg og samtidig bevilget 5 millioner kroner ekstra til byggeriet af institutionen. Den får plads til 150 børn og forventes at være klar til indflytning inden udgangen af 2024.

Randers Byråd har godkendt byggeprogrammet for det kommende dagtilbud i Dronningborg og dermed fastlagt, hvad det kommer til at indeholde og, hvordan processen for byggeriet kommer til at forløbe. Samtidig har byrådet bevilget ekstra 5 millioner kroner, så den samlede pris for institutionen ventes at lande på 36,5 millioner kroner. Det skete på byrådsmødet den 27. februar 2023.

Med beslutningen vil der efter planen blive tage første spadestik inden årets udgang, og institutionen ventes klar til indflytning i december 2024.

Dynamisk institution

Det nye dagtilbud i Dronningborg får plads til i alt 150 børn, heraf 50 vuggestuebørn og 100 børnehavebørn. Ønsket er at opføre en dynamisk institution, som vægter udeliv højt. Samtidig skal der være motoriske udfordringer både ude og inde i institutionen. Daginstitutionen bliver gruppeopdelt med fire grupperum til vuggestuebørn og fire grupperum til børnehavebørn. Der bliver desuden to krybberum til vuggestuebørnene, et udetoilet til vuggestuebørn og to udetoiletter til børnehavebørn, fællesrum på omkring 70 m2, produktionskøkken, personalerum, kontorer og samtalerum

Dagtilbuddet vil blive bygget efter DGNB-standarderne for bæredygtigt byggeri dog uden, at der vil blive gennemført en egentlig certificering af projektet. Erfaringen viser nemlig at det fordyrer projektet.

Prisstigninger på materialer

Det nye dagtilbud i Dronningborg er nødvendigt, da et stigende børnetal medfører mangel på pladser i Dagtilbud Nordøst. Derfor har institutionen været på tegnebrættet i et stykke tid. I første omgang som en del af et større projekt, der også omfattede ny idrætshal og plejecenter. På grund af stigende byggepriser var det dog ikke muligt at realisere, og byrådet besluttede i stedet at etablere institutionen for sig selv med udgangspunkt i de ønsker, som var kommet undervejs i forberedelserne til det samlede projekt.

Under udarbejdelsen af byggeprogrammet har forvaltningen sammen med den eksterne bygherrerådgiver vurderet, at ekstrabevillingen på 5 millioner kroner er nødvendig for at kunne realisere projektet som ønsket. Ekstrabevillingen finansieres af midlerne der i 2023 og 2024 er afsat til yderligere kapacitetsudvidelser i regi af eksisterende institutioner.

Det forventes, at den nye daginstitution i Dronningborg kommer til at have et areal på cirka 1400 m2. Endelig areal kendes dog først, når forvaltningen har haft projektet i udbud og endelige tegninger for daginstitutionen er udformet af den vindende byder.