Planer om at opføre over 200 nye boliger i Vorup kommer nu i høring

Et forslag til en lokalplan, der giver mulighed for at opføre boliger i 2, 3 og 4 etager ved Møllestensgrunden i Vorup, kommer nu i høring. Samtidig arrangerer forvaltningen et borgermøde om planerne. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 13. januar 2020

Visualisering af bebyggelse set fra sti nord for lokalplanområdet

Nu får alle mulighed for at kommentere et forslag til en ny lokalplan, der vil give mulighed for at opføre et nyt boligområde i Vorup. På mødet den 13. januar 2020 har Randers Byråd nemlig besluttet at sende lokalplanforslaget i høring i 8 uger.

Samtidig vil forvaltningen undervejs i høringsperioden invitere alle interesserede til borgermøde om planerne.

Du kan snart finde lokalplanforslaget og afgive høringssvar på randers.dk/høringer, ligesom der på randers.dk snart kommer yderligere informationer om borgermødet.

Over 200 boliger i 2 til 4 etager

Forslaget til en ny lokalplan giver mulighed for at opføre knap 230 boliger i 2, 3 og 4 etager ved Møllestensgrunden i Vorup.

Området, der er et tidligere erhvervsområde, er samlet set på ca. 2,5 ha og ligger i bunden af Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej på sydsiden af Gudenådalen. Den samlede byggemulighed er på 20.700 kvadratmeter svarende til en bebyggelsesprocent på 84% for området som helhed. 

Særlig placering

Møllestensgrunden ligger et særligt sted i byen, hvor den bagvedliggende by møder Gudenåens grønne strøg. Lokalplanforslagets bestemmelser tager derfor særligt hensyn til, at byggeriet skal tilpasses omgivelserne.

Således består forslaget af en karrestruktur med opdelte bygninger der omkranser grønne gårdrum. Bebyggelse og gårdrum åbner sig mod det omkringliggende landskab og nedtrapper i etagehøjde mod nabobebyggelserne.  Etageboligerne adskiller sig fra de omkringliggende parcelhuse men understreger samtidig, at der er tale om en placering meget tæt på Randers midtby og Byen til Vandet.

For at sikre udsigten fra bagvedliggende bebyggelse og sammenhæng til Gudenådalen fastlægger lokalplanen en zone gennem området til friholdelse af bebyggelse, altaner og træer, så den visuelle sammenhæng til Gudenådalen bevares. Bebyggelsen placeres med respekt for sigtelinjer gennem området, så områdets sigtelinjer fra Blegen, Hviidsvej og Møllestensvej bevares gennem området.