Planer om boligområde på grænsen til Fladbro Skov kommer i høring

Et forslag til en ny lokalplan vil gøre det muligt at opføre i alt 54 parcelhuse og gårdhavehuse i det nordlige Stevnstrup mellem Randersvej og Fladbro Skov. Randers Byråd har på mødet den 30. oktober 2023 besluttet, at forslaget skal i høring i fire uger.

Et nyt parcelhusområde grænsende op til Fladbro Skov i den nordlige del af Stevnstrup kan være på vej. I hvert fald har Randers Byråd på mødet den 30. oktober 2023 besluttet at sende et forslag til en ny lokalplan for området i høring i fire uger.

Dermed får alle mulighed for at kommentere og komme med input til forslaget, der vil gøre det muligt at opføre 38 parcelhuse og 16 gårdhavehuse på det cirka 10 hektar store areal. Høringen vil blive sat i gang snarest på randers.dk/høringer, hvor man vil kunne finde alt materiale og afgive høringssvar. 

Sidste etape i strukturplan

Stevnstrup ligger attraktivt i smuk natur sydvest for Randers og lokalplanforslaget er den sidste etape af en større strukturplan fra år 2000. I dag bliver området brugt til landbrugsjord, men ønsket er altså i stedet at udlægge det til boliger med fælles opholdsarealer, regnvandsbassin og etablering af en støjvold mod Randersvej.

De kommende parcelhusgrunde vil komme til at ligge i skrånende terræn og ifølge forslaget bliver grundene forholdsvist store med et gennemsnit på knap 1100 kvadratmeter. Det skal gøre det lettere at placere boligerne i landskabet og samtidig skabe et åbent område, hvor flest muligt kan få glæde af udsigten. Gårdhavehusene kommer til at ligge i det flade område nærmest Fladbro Skov. Også her vil der blive tale om en åben bebyggelse med stort fælles opholdsareal. Derudover er der planlagt etablering af stier, så området bliver forbundet med resten af byen.

Efter høringen laver forvaltningen et endeligt forslag til lokalplan, som byrådet bliver præsenteret for sammen med høringssvarene. Her skal byrådet samtidig tage stilling til, om forslaget til lokalplanen skal vedtages endeligt.