Planer om etageboliger i det centrale Randers bliver sat til debat

Et forslag til en ny lokalplan, der vil gøre det muligt at opføre etageboliger ved Niels Brocks Gade i Randers, kommer nu i høring. Samtidig arrangerer forvaltningen et borgermøde undervejs i høringsperioden. Det har Randers Byråd besluttet på mødet den 2. marts 2020.

Det bliver nu muligt for alle at kommentere et forslag til en ny lokalplan, som vil gøre det muligt at opføre etageboliger ved Niels Brocks Gade i det centrale Randers.

På mødet den 2. marts 2020 har Randers Byråd således besluttet at sende forslaget i høring i otte uger, og undervejs i høringsperioden vil der desuden blive holdt et borgermøde om planerne.

Etageboliger på seks etager

Lokalplanforslaget vil gøre det muligt at opføre to nye bygninger i 4-6 etager på Niels Brocks Gade 1. Bygningerne må højst være 21 meter høje og skal placeres oven på den eksisterende bygning, hvor kælderetagen så kan indrettes til parkeringskælder.

Ifølge forslaget skal bygningerne desuden opføres med hvide ydervægge i beton eller skal fremstå som pudset, så facaden opleves lys, mens bygningsbasen (med parkeringskælderen) skal opføres i blank mur af blandede sten i gule nuancer

Lokalplanområdet har et samlet areal på godt 2000 kvadratmeter og ligger i den østlige del af Randers midtby.

Høringsmaterialet bliver tilgængeligt på randers.dk/høringer, og på randers.dk kommer yderligere informationer om borgermødet.

Se skitsetegning af det ønskede byggeri herunder: