Plast skal håndteres tæt på

Randers Kommune har i 2019 solgt 103 ton plast til en pakistansk fabrik. Plasten stammer fra affaldssortering i Randers og er en ren råvare, som firmaet i Pakistan har købt. Alligevel slår affaldschef Jørgen Niemann Jensen fast, at der fremover bliver indgået aftaler tættere på Randers – af hensyn til det samlede CO2 regnskab.

Sorteret plast er en væsentlig ressource

Den 4. maj 2019 stod på ingeniøren.dk, at Randers Kommune har solgt 104 tons PET-plast til en fabrik i Pakistan. Fabrikken producerer bl.a. fødevareemballage, drikkeflasker og fibre til fleecetrøjer, men det er ikke hensigtsmæssigt, at sende plast så langt væk, lyder det fra affaldschef Jørgen Niemann Jensen.

”Den plast, vi har solgt til den pakistanske fabrik var sorteret PET. Det er plast af god kvalitet, som fabrikken betalte for, og de sendte folk til Randers for at kontrollere plasten, da den blev pakket. Det undskylder på ingen måde, at vi sender det så langt væk, men jeg vil gerne have den del af forklaringen med også, for det betyder, at plasten bliver genanvendt til drikkedunke og plastflasker til læskedrikke. Det ender altså ikke på en losseplads.”

Plasten er blevet solgt til den pakistanske fabrik, fordi det europæiske plastmarked ikke kunne aftage det. Det skal der laves om på.

”Selvom plasten bliver genanvendt, er det ikke CO2-mæssigt forsvarligt at transportere det så langt. Derfor vil vi ikke igen sælge til transport over så store afstande,” forklarer Jørgen Niemann Jensen.

Borgerne er gode til at sortere

I Randers er der et tæt samarbejde med lokale virksomheder, og det betyder, at man som det eneste sted i landet kan lave plastikpaller af den plastik fra husholdningerne, som er af den dårligste kvalitet.

”Vi er startet med at løse udfordringen med den dårligste plast. Den, der risikerer at ende i naturen eller på lossepladser. Det kan vi gøre, fordi borgerne er så gode til at sortere. Den plastik, der blev sendt til Pakistan er den plast, som er sorteret i såkaldt PET-plast. Det er en almindelig international handelsvare. Vi er jo også nødt til at se på økonomien, og da den pakistanske fabrik tilbød en god pris for vores PET, lavede vi en aftale,” forklarer han.

Affaldschefen understreger, at man allerede er i gang med samle parterne, der skal være med til at skabe et lokalt kredsløb for PET-plasten, sådan at det fremover ikke bliver sendt så langt væk.