Podcasts skal formidle Gudenåens kulturhistorie

I løbet af 2019 kan du blive klogere på Gudenåens kulturhistorie, mens du kører bil, støvsuger eller går en tur derude, hvor det hele fandt sted. Det skal en ny podcast-serie sørge for.

I foråret 2019 producerer GudenåSamarbejdet en række podcasts, hvor Gudenåens museer deler ud af deres store viden om Gudenåens klostre, pramdragere, stenalderbopladser, vandkraft eller en anden af de mange historier, der gemmer sig i landskabet omkring Gudenåen. På Tørvebryggen i Randers, hvor prammenes last blev omskibet, kan man for eksempel stadig se nogle af pakhusene.

”Et af hovedformålene med projektet er at formilde de mange historier, der findes i landskabet omkring Gudenåen. Den røde tråd i podcastserien er menneskers samspil med og udnyttelse af Gudenåen; som spisekammer, transportvej, energikilde og så videre,” fortæller GudenåSamarbejdets koordinator Gunhild Øeby Nielsen.

Det er planen, at der fra april 2019 skal produceres en podcast om måneden, som kaster lys over et tema eller en lokalitet knyttet til Gudenåen. 

Parallelt med udgivelsen af serien kommer ansatte på både museer, i turistorganisationer og andre ressourcepersoner på et kursus, så de kan være med til at fortsætte produktionen af podcasts, når projektet stopper.

”Vi tror på, at der ligger et uforløst potentiale i podcastformatet, som vores kulturformidlingsprojekt kan få glæde af. Vi vil blandt andre gerne have fat på de travle børnefamilier, så vi kan inspirere til udflugter langs Gudenåen og skabe grobund for gode kultursnakke mellem børn og voksne,” forklarer Gunhild Øeby Nielsen.

Regionsrådet har bevilget 245.000 kroner til projektet, som et partnerskab bestående af Gudenåens statsanerkendte museer, turistorganisationer og kommuner sammen har søgt midler til.

Fakta om projektet

  • Partnerskabet består af de statsanerkendte museer med ansvar for formidling af Gudenåen, turistorganisationerne omkring Gudenåen samt de syv Gudenåkommuner i GudenåSamarbejdet
  • Formålet med GudenåSamarbejdet, som består af Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers kommuner, er at gøre oplevelserne knyttet til Gudenåen mere synlige og tilgængelige
  • Podcasts bliver stadig mere populært. Fra 2016 til 2017 øgedes antallet af danskere, der ugentligt lyttede til podcasts fra 9% til 15%. Af de 20-39-årige lyttede 25% ugentligt i 2017
  • Regionsrådet har bevilget 245.000 kroner af Kulturpuljen 2018. Nogle af kriterierne for at få midler er, at projektet skal være nytænkende, af regional betydning og øge samarbejdet mellem kulturinstitutionerne
  • Projektet løber over et år med opstart 1. marts 2019. Du vil blandt andet kunne finde podcastserien via de traditionelle distributionskanaler.