Politik for børn og unge er vedtaget

Randers Byråd har på mødet den 29. april vedtaget en ny børne- og ungepolitik, der gælder alle børn og unge i Randers Kommune fra 0-18 år – også børn og unge med et særligt behov for hjælp.

Gode overgange fra dagtilbud til skole og fritidstilbud, tæt samarbejde med forældre, at støtte børn i at lære at mestre eget liv og blive så dygtige som de kan og ikke mindst fokus på en tidlig indsats, fordi det virker. Det er nogle af nøgleordene i Børn- og ungepolitikken, som Randers Byråd har vedtaget på mødet den 29. april 2019.

Politikken handler om retningen for de mange aktiviteter og tilbud til børn og unge i alderen 0-18 år og er udarbejdet i samarbejde mellem Børn og Skole og Socialområdet. Både bestyrelser for dagtilbud og selvejende institutioner, Familieafdeling, Pædagogisk-psykologisk rådgivning og Skole- og Uddannelsesudvalget har givet en række input til politikken. Desuden har et forslag til politikken været i offentlig høring og på den baggrund er den endelige politik nu vedtaget.

Den ny politik udspringer af byrådets vision ”Vi tør gå nye veje” og de seks politiske målsætninger, som knytter sig til visionen. Børne- og ungepolitikken tager især afsæt i målsætningerne:

  • Flere i uddannelse og beskæftigelse
  • Flere skal mestre eget liv
  • Randers som en attraktiv bosætningskommune

Ny vision og nye politikker

Randers Kommune er i øjeblikket ved at revidere samtlige politikker, der beskriver de politiske fagudvalgs fokusområder. Politikkerne tager alle udgangspunkt i byrådets vision. Nogle af disse nye politikker er allerede vedtaget, mens andre er på vej.

Overblik over byrådets vision og politikker